Studiedag “Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs”

Donderdag 31 oktober 2019

 

Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle

Opening in de H-Kantine

 

Bijdrage voor deelname: € 100,-

 

 

Programma

 

9.30-10.00   Inloop

10.00-10.30 Opening: Dagvoorzitter Simone Keijsers, Keynotespeaker:  Erik Arbores

10.30-12.15 Workshopronde 1 Keuze A tm F

12.15-13.15  LUNCH

13.15-15.00 Workshopronde 2 Keuze A tm F

15.00-15.15 PAUZE

15.15-15.45 Tafelgesprekken 2x30 min.

15.45-16.15.Tafelgesprekken 2x30 min.

Keuze uit 4 onderwerpen waarin we elkaar adviseren en inspireren en ervaringen uitwisselen

16.15-16.45 Afsluitende Sessie

16.45-17.30 Drankje en hapje

 

Workshopronde 1 en 2  keuze uit:

 

A.     Signaleren

Hoe signaleer je hoogbegaafde studenten? Kun je dit zien aan de cijfers? Vallen ze op in de groep? Op welke persoonskenmerken of leereigenschappen kun je letten tijdens een (begeleidings)gesprek?

Doelgroep: allen

Lizette Colaris

Studentendecaan

B.     Dubbel Bijzonder

Hoogbegaafdheid met ADD, ADHD, ASS, leerstoornis, enz. Hoe zie je wat waar bij hoort en hoe kun je er mee omgaan?

Doelgroep: allen

Mariska Poelman

Docent Radboud Universiteit

C.     Hoe begeleid je hoogbegaafde studenten?

Standaard oplossingen werken niet altijd bij hoogbegaafde studenten. De vraag is vaak net anders, dus de aanpak is ook net anders. Hoe ga je hiermee om?

Doelgroep: Studentenbegeleiders

Simone Keijsers

Studentbegeleider

D.     Inclusief onderwijs voor hoogbegaafde studenten in jouw klas

Hoe geef je gedifferentieerd onderwijs aan hoogbegaafde studenten? In de workshop worden suggesties gegeven en gedeeld, en gaan we in gesprek om ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep: docenten

Nicole van Aar

Pabodocent

Amber Damen

Lerarenopleider

E.     Hoogbegaafdheid  & intensiteit

Hoe ga je om met dit aspect van hoogbegaafdheid: ‘Living with intensity’?

Vanuit de theorie van Dabrowski over excitabilities en positive disintegration gaat Ruur het gesprek met u aan.

Doelgroep: studentbegeleiders en docenten

Ruur Boersma

Studentendecaan

F.      Ervaringsdeskundige aan het woord: (succesvol) studeren met hoogbegaafdheid

Floor is wat men noemt exceptioneel hoogbegaafd. Op zeer vroege leeftijd ging zij studeren. Hoe beviel dat? Waar liep ze tegen aan?

Doelgroep: allen

Floor Sietsma

Coach, ervaringsdeskundige

 

 

Tafelgesprekken:

  1. Hoe kun je als kartrekker binnen jouw instelling te werk gaan: Wat kun je zelf doen? Projectvoorstel schrijven, aanspreekpunt worden, PLG opzetten
  2. Hoe kunnen we de curricula aanpakken binnen lerarenopleidingen of bij opleidingen als psychologie en (ortho)pedagogiek)? Minor Passend Onderwijs? Aandacht voor hoogbegaafdheid binnen Lerarenopleidingen, psychologie, pedagogiek, etc. En hoe kun je curricula flexibel maken? Honours Programma?
  3. Hoe kun je je opleiding zo inrichten dat je hoogbegaafde studenten de gelegenheid geeft om te excelleren?
  4. Ideeën uitwisselen over (praktijk)onderzoek: welke wensen liggen er? Welke onderzoeksvragen zijn er? Is longitudinaal onderzoek mogelijk in het hoger onderwijs?

 

 

 

Workshopleiders

 

Dagvoorzitter en workshop leider: Simone Keijsers

Simone werkt op de Universiteit van Leiden als trainer/ coach van studenten en collega’s op het gebied van keuzevaardigheden, studievaardigheden en trainings- en gespreksvaardigheden en sinds 7 jaar ook als hoogbegaafdheidsbegeleider. Voor hoogbegaafde studenten verzorgt zij individuele begeleiding en groepstrajecten en verzorgt een maal per maand ontmoetingsmomenten.

Simone heeft naast haar werk op de universiteit een eigen bedrijf in Training en Coaching, zij is afgestudeerd ECHA expert in gifted education, bestuurslid van ECHA Nederland en mede oprichter en secretaris van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs.

 

Keynotespeaker: Erik Arbores (Erik van den Boom)

Erik Arbores is een pseudoniem van Erik van den Boom.

Erik sloeg een klas over op de basisschool en deed de eerste vier jaar van het gymnasium in één jaar. Op 13-jarige leeftijd haalde hij aan het Stedelijk Gymnasium Schiedam zijn eindexamen en won met zijn profielwerkstuk over kwantummechanica Entanglement and Bell's inequality de Wijnand Wijnenprijs 2011. Hij ging hierna Natuurkunde studeren in Delft. De jonge leeftijd van de aankomend student zorgde voor enige media-aandacht. Hierin kwam tevens zijn hobby muziek componeren ter sprake. Tijdens een interview met Erik van den Boom en Robbert Dijkgraaf in De Wereld Draait Door werd Armin van Buuren gevraagd commentaar te geven op de muziek van Van den Boom. Van Buuren zei onder de indruk te zijn en bezorgde hem later een contract bij Armada Music.

 

Workshopleider: Lizette Colaris

Lizette is ruim 5 jaar werkzaam als studentendecaan voor 7 opleidingen van Zuyd Hogeschool. In het verleden is zij werkzaam geweest in diverse bedrijven en beroepen. Een jaar of 10 geleden maakte zij de switch naar het onderwijs, en is op alle niveaus van het Nederlandse onderwijssysteem werkzaam geweest als Docent Engels: VMBO, HAVO, VWO, MBO en HBO. Door haar werk als freelance docente Engels en Spaans voor de Leonardoschool (primair onderwijs voor hoogbegaafde kinderen) heeft zij de nodige ervaring met de leerproblemen die hoogbegaafde studenten tegenkomen. Zij heeft zelf lesmethodes Spaans en Engels moeten ontwikkelen voor deze doelgroep.

Lizette is mede oprichter van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs

 

Workshop leider: Mariska Poelman

Mariska is GZ Psycholoog bij CBO Talent Development, docent Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en docent aan de ECHA/RITHA opleiding tot Expert in Gifted Education.

 

Workshop leider: Nicole van Aar

Na haar studie scheikunde in Nijmegen en promotie in Wageningen heeft Nicole met veel plezier gewerkt in de geur- en smaakstoffenindustrie. In 2009 heeft zij het roer omgegooid en heeft zij aan de PABO gestudeerd. Na een paar jaar voor de klas heeft zij de overstap gemaakt naar het HBO. Naast het lesgeven ontwerpt zij  nieuwe modules die een bijdrage leveren aan  het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

Haar ambitie is om kennis over hoogbegaafdheid te delen met het team zodat hoogbegaafdheid tijdig gesignaleerd wordt en begeleiding op maat kan worden geboden. Uiteindelijk wil zij dit graag breder trekken binnen Hogeschool Windesheim. Parallel hieraan is het haar missie om samen met collega's een doorgaande lijn over hoogbegaafd in het pabo curriculum te krijgen.

Nicole heeft de ECHA opleiding tot expert in gifted education bijna afgerond.   

Nicole is mede oprichter van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs

 

Workshop leider: Amber Damen

Amber is lerarenopleider en docent muziek. Als specialist begaafdheid is het haar missie om hoogbegaafde studenten op de Hogeschool Rotterdam individueel en op maat te begeleiden, in samenwerking met docenten, decanen en studieloopbaancoaches. Daarnaast wil zij graag binnen de Hogeschool Rotterdam docenten en studentbegeleiders trainen in het signaleren en begeleiden van deze doelgroep.

Amber is mede oprichter en voorzitter van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs

 

Workshop leider: Ruur Boersma

Ruur begon haar carrière als docent en studieadviseur bij WUR. Daarna had zij haar eigen praktijk voor coaching en training. Nu is zij studentendecaan op de Universiteit van Wageningen. Zij is twee jaar geleden begonnen met het begeleiden van hoogbegaafde studenten in kleine groepjes. Ook organiseert zij voor studenten maandelijkse ontmoetingsmomenten met een thema. Tevens organiseert zij  lunchlezingen en workshops binnen de universiteit voor studieadviseurs en docenten over de extra uitdagingen die hoogbegaafde studenten binnen de universiteit kunnen tegenkomen.

Ruur is mede oprichter en penningmeester van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs.

 

Workshop leider: Floor Sietsma

Floor Sietsma rondde op 12-jarige leeftijd haar middelbare school af en ging Informatica studeren. Op haar 20e was zij gepromoveerd. Vervolgens is zij Pedagogiek gaan studeren en is afgestudeerd als Orthopedagoog. Zij volgde een coaching opleiding  en inmiddels is zij aan deze opleiding verbonden als coach, trainer en docent. Tevens heeft zij haar eigen praktijk voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Reserve workshop leider: Esther de Graaf

Esther is ruim 10 jaar met veel plezier werkzaam als studentendecaan voor Fontys Hogescholen. Daarvoor heeft ze onder andere gewerkt als loopbaanadviseur en teamleider. Esther coacht en begeleidt studenten die vastlopen in hun studie. Tevens verzorgt ze trainingen aan studenten en mentoren. Esther verzorgt voor hoogbegaafde Fontys studenten Meet & Greet bijeenkomsten en heeft binnen haar team hoogbegaafdheid als aandachtspunt.
Esther is mede oprichter van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs.