Aankondiging agenda online webinars en live meetings collegejaar 2023-2024

 

Met veel genoegen bieden we jullie het programma aan voor het nieuwe collegejaar 2023-2024. We hebben weer interessante workshops die door deskundige en bevlogen trainers op het gebied van hoogbegaafdheid worden gegeven. Alle workshops zullen plaatsvinden op donderdagmiddagen van 15.00 - 17.00 uur. Kosten per workshop bedragen 75 euro. 

Aanmelden voor de workshops kan via de aanmeldlink

Let op: Bij aanmelding geldt een betalingsverplichting. 

---------------------------------------------------------

Data van online workshops, netwerkbijeenkomsten en studiedag

Save the dates: Hieronder vind je de data van de workshops, netwerkbijeenkomsten en studiedag, die  in dit collegejaar worden georganiseerd. Voor meer informatie, zie de uitwerkingen. 

 

Donderdag 21 september 2023 van 15.00-17.00 uur landelijke netwerkbijeenkomst

Donderdag 23 november 2023 van 15.00-17.00: Online webinar signaleren

Donderdag 07 december 2023 van 15.00-17.00 uur landelijke netwerkbijeenkomst

Donderdag 11 januari 2024 van 15.00-17.00: Online webinar praktische studievaardigheden

Donderdag 29 februari 2024 van 15.00 - 17.00 uur landelijke netwerkbijeenkomst

Donderdag 14 maart 2024 gehele dag: landelijke studiedag

Donderdag 11 april 2024 van 15.00 - 17.00: Online webinar emotionele intensiteit botst met cognitieve rigiditeitNetwerkbijeenkomst

Donderdag 16 mei 2024 van 15.00 - 17.00: Online webinar zelfkennis

Donderdag 30 mei 2024 van 15.00 - 17.00 uur landelijke netwerkbijeenkomst

 

---------------------------------------------------------

Beschrijving online workshops

 

Donderdag 23 november 15.00-17.00: Signaleren

 

Trainer: Amber Damen

Amber Damen is specialist begaafdheid, lerarenopleider aan de Hogeschool Rotterdam, Oprichter en bestuurslid HB-HO

 

Webinarbeschrijving: 

In dit webinar maak je kennis met een aantal theorieën over hoogbegaafdheid: wat zijn leereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafde studenten? We bespreken hoe je deze studenten in de praktijk als docent of studentbegeleider kunt herkennen. En daarnaast zullen we sparren over hoe je hier vervolgens mee om zou kunnen gaan. Is er een 1 perfecte manier? Of benodigt dit maatwerk?

 

Kosten: dit webinar kost 75,- euro

 

Aanmelden voor de webinars gaat via deze aanmeldlink

---------------------------------------------------------

Donderdag 11 januari 15.00-17.00: Praktische studievaardigheden

 

Trainer: Simone Keijsers

Simone Keijsers is ECHA expert in Gifted Education, trainer, coach en hoogbegaafdheidsbegeleider aan de Universiteit Leiden, Vicevoorzitter van ECHA Nederland, Oprichter en Voorzitter van Stichting HB-HO, Eigenaar Zee Training en Coaching

 

Webinarbeschrijving:

Iedere student kan te maken hebben met uitdagingen op het gebied van studievaardigheden. Wat is er anders bij hoogbegaafde studenten? Waarom werken gangbare studiemethodes en oplossingen vaak niet bij hoogbegaafde studenten? En vooral natuurlijk: wat werkt er dan wel?

 

Kosten: deze workshop kost 75,- euro

 

Aanmelden voor de webinars gaat via deze aanmeldlink

---------------------------------------------------------

Donderdag 11 april 15.00 - 17.00: Emotionele intensiteit botst met cognitieve rigiditeitNetwerkbijeenkomst

 

Trainer: Marjorein van Houten

Marjorein van Houten-Geut heeft de RITHA-opleiding afgerond, is projectleider HB en senior docent Event Management & management skills bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Daarnaast heeft zij het bedrijf 'The Beloved Gifted, Coaching & Training'

 

Webinarbeschrijving: 

Ben jij geïnteresseerd in het begrijpen van hoogbegaafde studenten en hoe hun emotionele intensiteit botst met cognitieve rigiditeit? Dan is deze workshop perfect voor jou! 

In deze workshop duiken we dieper in de theorieën die het fenomeen van overgevoeligheden bij hoogbegaafden verkent. Hoogbegaafden onderscheiden zich van hun leeftijdsgenoten door deze gevoeligheden, wat een interessant aspect van hun persoonlijkheid vormt (Piechowski, 1999; Probst & Piechowski, 2012).  

Leer hoe intellectuele vaardigheden niet altijd samengaan met een geavanceerd sociaal en emotioneel functioneren, zoals onderstreept door Armstrong et al. (2018). Ontdek het belang van het ontwikkelen van emotionele én cognitieve vaardigheden voor hoogbegaafde studenten, zoals benadrukt door diverse onderzoekers, bijvoorbeeld Zakreski (2018). Ontdek de impact van deze botsing tussen emotionele intensiteit en cognitieve rigiditeit op het leerproces, relaties en zelfvertrouwen. Leer essentiële strategieën, zoals perspectief nemen en empathie, om deze uitdagingen effectief aan te pakken. 

Mis deze kans niet en meld je vandaag nog aan! Samen streven we naar een beter begrip van de hoogbegaafde student en bevorderen we hun groei en welzijn. 

 

Kosten: deze workshop kost 75,- euro

 

Aanmelden voor de webinars gaat via deze aanmeldlink

---------------------------------------------------------

Donderdag 16 mei 15.00 - 17.00: Zelfkennis

 

Trainers: Simone Keijsers & Nicole van Aar

Nicole van Aar-Heinsman is ECHA-specialist in Gifted Education, studentbegeleider, talentenfluisteraar, onderwijsontwikkelaar, rolhouder studentbegeleiding bij Bouw & Infra bij Hogeschool Windesheim, oprichter en bestuurslid van Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs en zij vervult meerdere activiteiten bij het expertisecentrum Hoogbegaafdheid
Simone Keijsers is ECHA specialist in Gifted Education, trainer, coach en  hoogbegaafdheidsbegeleider aan de Universiteit Leiden, Vicevoorzitter van ECHA Nederland, Oprichter en Voorzitter van Stichting HB-HO, Eigenaar Zee Training en Coaching

 

Webinarbeschrijving:

De ene hoogbegaafde student is de andere niet. Dat betekent ook dat er geen one-size fits all oplossingen zijn bij uitdagingen die zij ervaren. Vandaar het belang van zelfkennis bij het omgaan met hoogbegaafdheid. In deze webinar gaan we in op hoe de verschillen er uit kunnen zien en hoe je deze doelgroep kunt begeleiden bij het verhogen van zelfkennis.

 

Kosten: deze workshop kost 75,- euro

 

Aanmelden voor de webinars gaat via dezeaanmeldlink

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online netwerkbijeenkomst voor HB-begeleiders in het HO

Er is inmiddels een netwerk gevormd van medewerkers in het hoger onderwijs die zich actief met de doelgroep hoogbegaafde studenten bezig houdt. Deze groep komt een aantal keren per jaar (online) bij elkaar om expertise en ervaring uit te wisselen. Mocht je geïnteresseerd zijn in deelnemen in dit netwerk, stuur dan een mail aan: info@hb-ho.nl

Ontmoet collega's uit het land op de volgende data:

 

Donderdag 21 september 2023 van 15.00-17.00 uur

Donderdag 07 december 2023 van 15.00-17.00 uur

Donderdag 29 februari 2024 van 15.00 - 17.00 uur

Donderdag 30 mei 2024 van 15.00 - 17.00 uur

 

Kosten: Deelname aan netwerkbijeenkomsten is gratis

 

Te bespreken/besproken onderwerpen (wordt steeds aangevuld op basis van input van deelnemers):

  1. Beleids-protocol: Een hulpmiddel voor het opzetten van beleid in jouw instelling voor de doelgroep hoogbegaafde studenten.
  2. Pitchen van best practices (max 5 min per pitch).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landelijke studiedag

Op donderdag 14 maart 2024 organiseren we opnieuw een landelijke studiedag. Reserveer deze datum alvast. De locatie en inhoud van de studiedag volgen spoedig. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------