Als je in je eigen organisatie meer aandacht voor en bewustzijn van hoogbegaafdheid wilt organiseren, kun je dit op verschillende manieren doen, ook afhankelijk van de functie of positie die je in de organisatie hebt.

 

Mogelijke acties zijn:

  • Lezingen over (aspecten van) hoogbegaafdheid, meer algemeen voor studenten en medewerkers, of specifiek gericht op studenten
  • Workshops over hoogbegaafdheid en studeren voor studenten, studieadviseurs/SLB-ers, of docenten
  • Training voor studenten over hoe om te gaan met (aspecten van) hoogbegaafdheid in relatie tot studie
  • Bijeenkomsten voor studenten, peer-to-peer contacten, evt. met een bepaald thema
  • Artikel in het blad van je instelling
  • Als je al activiteiten doet, zet het ook op je website
  • Bespreken met beleidsmedewerkers en zorgen dat het in instellingsbeleid komt.

Format HB beleidsplan

Het format beleidsplan is geschreven voor iedereen die voornemens is om een beleidsplan te maken of hierin geïnteresseerd is.  Je kunt het document gebruiken als hulpmiddel om een dynamisch werkdocument te creëren. 

Format HB Beleid Aangepast Juli 23
PDF – 781,8 KB 297 downloads