Agenda online webinars en live meetings voorjaar 2022

 

Do. 10 maart  Online meeting voor ouders van hb studenten  (inschrijven via deze link) - 15.00-17.00

In de Week van de Hoogbegaafdheid organiseren wij de eerste online bijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde studenten. In deze bijeenkomst zullen wij kort uiteenzetten wat in onze ervaring de uitdagingen zijn die hoogbegaafde studenten tegen kunnen komen en geven we ouders de gelegenheid om met ons en met elkaar in gesprek te gaan.
Deelname kost: 25,- euro.

 

Vr. 11 maart    Studentenmeeting (inschrijven via deze link) - 15.00-17.00

There will be a live Student Meet & Greet for gifted students (Dutch and international) from all institutions for Higher Education in the Netherlands.
The meeting will be held @WUR, The Spot, building Orion, Building 103, Bronland 1, 6708 WH Wageningen.
Participation fee: 5,- euro

 

Do. 31 maart  Hoogbegaafd & trauma - gastspreker Lijnie Reijers (HavIQ) - 15.00-17.00


Beschrijving: In het webinar behandelen we in vogelvlucht de betekenis van trauma, waarom het relevant is als je je verdiept in hoogbegaafdheid, wat de impact ervan is op een hoogbegaafde student en wat je wel (en niet) kunt betekenen voor hen. 
 
Trainer: Lijnie Reijers is mede-oprichter van Hart voor IQ (HAVIQ) hét expertisecentrum Hoogbegaafdheid in Zuid-Holland. HAVIQ biedt een breed aanbod van onderzoek, ontmoeting, ondersteuning en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, jongeren én hun ouders.
Als orthopedagoog generalist weet ze alles van diagnostiek en behandeling van problematiek gerelateerd aan of voortkomend uit HB. Als docent en onderzoeker bij HBO Drechtsteden verdiept zij zich in trauma bij HB’ers.
 
Deelname kost: 70,- euro

Inschrijven voor de webinars van 31 mrt, 21 april en 12 mei kan via deze link

 

Do. 21 april Twice exceptional - gastspreker Annemieke Helmons-Weterings (Hogeschool Fontys, Master EN, specialisatie begaafdheid) - 15.00-17.00


Beschrijving:  In deze workshop wordt eerst het concept begaafd toegelicht vanuit het perspectief van begaafde HO studenten. Daarna wordt ingegaan op hoe nieuwsgierigheid talent ontwikkeling kan ondersteunen en hoe je daar binnen het HO in je curriculum en door docentgedrag aan bij kunt dragen. Het tweede deel gaat over Dubbel Bijzondere studenten die elke dag  een botsing ervaren tussen twee werelden, de wereld van basaal vermogen en de wereld van basaal onvermogen. Dit levert wezenlijk andere onderwijsbehoeften op dan bij onderpresteren en daar zullen we samen over in gesprek gaan. Er zal worden ingegaan op de volgende thema’s:, signaleren, misdiagnoses, domeinen van onderwijsbehoeften, respect voor het onvermogen en STICORDO maatregelen. De op sterkte gebaseerde begeleiding staat hierbij centraal. Ik benader deze thema’s vanuit de theorie en de praktijk. Samen kijken we naar wat haalbaar is in jouw praktijk op het gebied van begeleiden van hoogbegaafde HO studenten.

Trainer: Annemieke Helmons-Weterings MEP is als lerarenopleider gespecialiseerd in begaafdheid en in rekenen. Ze is vanuit haar eigen bedrijf Weterings Onderwijs Op Maat ontwikkelaar en docent aan de post-hbo register opleiding  Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen. Daarnaast is ze sinds 15 jaar studiecoach, docent en curriculumontwikkelaar binnen de master EN opleiding van de Fontys Hogeschool OSO. Ze heeft recent deelgenomen aan het TEC onderzoek binnen Fontys Hogeschool:    ”Hoogbegaafde studenten laten floreren in het hoger onderwijs”  Ze heeft samen met A. Bakx en E. van Gerven recent het Boek “Hoe dan, pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen, gepubliceerd. In De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs, heeft ze het hoofdstuk Begaafd en dyscalculie geschreven.
 
Deelname kost: 70,- euro

Inschrijven voor het webinar van 21 april kan via ons e-mailadres (info@hb-ho.nl)

 

Do. 12 mei Psychiatrische (mis)diagnoses bij de hoogbegaafde student - gastsprekers Lia Jaeqx en Esther Roelfsema (LKPH) - 15.00-17.00


Beschrijving: Hoogbegaafdheid op zich lijkt geen grotere kans te geven op psychiatrische problematiek in zijn algemeenheid, hoewel er mogelijk een groter risico bestaat op existentiële depressie, obsessieve-compulsieve stoornis en eetstoornissen. Daarnaast biedt hoogbegaafdheid bij een student in beginsel geen bescherming tegen psychiatrische problematiek. Dit betekent dat het hele scala aan psychiatrische diagnoses zoals we die binnen de psychiatrie gewend zijn te onderzoeken en behandelen kan vóórkomen bij een hoogbegaafde (‘dubbeldiagnose’) student. Hoogbegaafdheid kan problematiek deels maskeren, waardoor bijvoorbeeld ADHD of een leerstoornis minder opvalt. Ook kan de bestaande psychiatrische problematiek bij een patiënt zo ernstig zijn dat diens hoogbegaafde intelligentieniveau niet wordt herkend.
 
Trainers: Esther Roelfsema, (kinder- en jeugd)psychiater, en Lia Jaeqx – van Tienen, verpleegkundig specialist GGZ. Beide sprekers zijn verbonden aan de stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (www.kennisnetwerkphb.nl) en hebben ervaring in de diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde studenten.

Deelname kost: 70,- euro

 

Inschrijven voor de webinars van 31 mrt, en 12 mei kan via deze link