HB-HO ziet hoogbegaafdheid als een samenspel van meerdere factoren. We weten dat er veel verschillende theorieën en modellen bestaan m.b.t. hoogbegaafdheid. Er is nog geen officiële internationale concensus.

In de literatuur vind je verschillende theoretische modellen die zichtbaar maken welke factoren er meespelen. Het voert te ver om al deze modellen hier te bespreken. We noemen hieronder een paar belangrijke factoren:

 

  • Hoogbegaafdheid is een samenspel van hoge intelligentie, motivatie en creativiteit (Renzulli, 1977).
  • Omgevingsfactoren zoals het gezin, de school en omgang met ontwikkelingsgelijken spelen een rol.
  • Hoogbegaafden hebben een versterkt bewustzijn dat zich uit in een groot rechtvaardigheidsgevoel, sensitiviteit, bijzonder kritische instelling en het (onbewust) van nature de lat erg hoog leggen voor zichzelf en/of de omgeving.
  • "Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren." (Kooijman, 2007)