Gepubliceerd op 8 november 2019

Studiedag HB-HO: de emancipatie van HB-Studenten is ingezet!

Op donderdag 31 oktober kwam een vijftigtal professionals uit het Hoger Onderwijs bij elkaar in Zwolle. Hogeschool Windesheim had in het kader van haar beleid op Inclusief Onderwijs, de poorten wijd open gezet om deze dag te faciliteren. En wat was het een inspirerende dag, vol ontmoetingen, herkenning, eye openers, verbindingen die gelegd werden.

Keynote speaker Erik Arbores deed zijn verhaal, zijn leven als hoogbegaafde jongen verliep door medewerking van zijn ouders, scholen en omgeving als een sneltrein: met 13 jaar werd hij toegelaten tot de universiteit. Kenmerkend voor zijn leven zijn ook de vele interesses die hij heeft, en de diepte die hij daarin steeds zoekt. Hij gaf ook aan dat de reguliere manier van onderwijs en kennisoverdracht voor hb-ers vaak niet werkt. Hij leert op een andere manier: top down. Met veel humor bracht hij zijn verhaal, en aan de toehoorders was te zien dat het hen raakte. Herkenning, maar ook het besef dat de medewerking van de omgeving (in de breedste zin) zo bepalend is voor de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind, deden hun intrede.

 

Hoe kunnen we als HO-professionals de HB-student op maat begeleiden? 

De workshops omvatten thema’s als Signalering van HB-studenten, Dubbel Bijzonder (niet alleen HB maar ook ADD/ADHD/ASS etc. door Mariska Poelman), Hoe begeleid je HB-studenten, Inclusief Onderwijs in jouw klas, Hoogbegaafd en Intensiteit. Floor Sietsma vertelde uit eigen ervaring hoe het was om als exceptioneel hoogbegaafd meisje op te groeien, de vele hobbels die zij en haar moeder (vooral in het onderwijs) tegenkwamen, het effect op haar mentale welzijn en hoe het haar verging toen ze als 12 jarige aan de universiteit ging studeren.

 

Tafelgesprekken

Na de workshops werd er in tafelgesprekken volop gesproken over de manier waarop je de HB-kar zou kunnen trekken binnen jouw instituut: het organiseren van lunchlezingen, themasessies (voor studenten en docenten), het maken van een beleidsplan om draagvlak te creëren, waarbij vooral de voordelen benadrukt mogen worden.

Curricula zouden meer flexibel mogen zijn, Honours Programma’s zijn meer flexibel in te richten. Het devies is: geef de student meer zelfsturing, meer ruimte om zelf het programma te bepalen. En wat als studenten hun eigen programma zouden mogen samenstellen?

De instituten zouden meer kunnen meebewegen met wat de student zelf wil. SLB/coaching zou daarvoor toegerust moeten zijn: herkennen, erkennen en begeleiden op de manier die het beste past. De conclusie van de aanwezigen was dat het onderwijssysteem eigenlijk helemaal op de schop zou moeten zodat uiteindelijk IEDEREEN kan krijgen wat nodig is. Inclusief onderwijs en studentenwelzijn zijn al thema’s binnen het Hoger Onderwijs, en ook het binnenhouden van HB-studenten verdient daarom aandacht: het levert de instellingen tenslotte ook geld op!

 

Netwerken

Het drankje na afloop werd goed bezocht, wij als organisatie zijn dankbaar voor de aanwezigheid van zoveel betrokken mensen en al het enthousiasme dat we hebben mogen ervaren. Het doel is dat er uiteindelijk op alle instituten minimaal één professional aanwezig is, die HB kan herkennen en weet wat het betekent als we te maken hebben met een hoogbegaafde student. Na onze studiedag hebben we er vertrouwen in dat we op de goede weg zitten, dat er behoefte is aan het delen van ervaringen en informatie. En daarom timmeren we alweer aan de derde stap op onze weg… De unieke talenten van deze unieke groep studenten zijn nodig voor de problemen die de toekomst gaat brengen, dus moeten we ons uiterste best doen om deze studenten te helpen zich te ontwikkelen! De emancipatie van hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs is ingezet…