Het bestuur van HB-HO


Voorzitter HB-HO

drs. Simone Keijsers

(ECHA-specialist)

Trainer, Coach, Train-de-Trainer en Hoogbegaafdheidsbegeleider Universiteit Leiden

Eigenaar, Trainer en Coach: Zee Training en Coaching

Na drie keer van studie te zijn veranderd ben ik afgestudeerd in de Zweedse taal- en Letterkunde. Ik ben op de Universiteit Utrecht gaan werken waarbinnen ik me ben gaan specialiseren tot Studiekeuze- en Loopbaan adviseur voor studenten. Na een aantal jaren op de Universiteit Utrecht ben ik twee jaar Loopbaan adviseur voor studenten geweest op de Universiteit van Rotterdam. Ik werk sinds  1999 op de Universiteit in Leiden. Eerst als Studiekeuze- en Loopbaan begeleider en studievaardigheidstrainer. Tegenwoordig werk ik als coach, trainer, en Train-de-Trainer en sinds 2012 als Hoogbegaafdheidsbegeleider.

In de loop der jaren heb ik onder andere een opleiding tot Coach, een opleiding tot Trainer, en de opleiding tot ECHA expert in Hoogbegaafdheid toegevoegd aan mijn C.V. Sinds Januari 2019 ben ik vicevoorzitter en secretaris van het bestuur van ECHA Nederland.

Tevens heb ik sinds 2003 een eigen bedrijf: Zee Training en Coaching.

Vice-voorzitter HB-HO

Marjorein van Houten-Geut

(ECHA-specialist)

Ik, Marjorein van Houten-Geut, heb de RITHA-opleiding afgerond en ben momenteel werkzaam als projectleider HB en senior docent Event Management & management skills bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Daarnaast heb ik pas geleden mijn bedrijf 'The Beloved Gifted, Coaching & Training' opgericht. Naast mijn professionele leven ben ik dankbaar voor mijn hoogbegaafde man en twee hoogbegaafde kinderen; het leven is nooit saai met hen. Bovendien maak ik deel uit van een kring waarin ook HB-familieleden, HB-vrienden, HB-collega's en HB-studenten zitten. Of ik zelf hoogbegaafd ben, blijft een vraag die ik open laat. Wat ik wel zeker weet, is dat ik een diepe passie koester en een 'heilig ongenoegen' voel, als het gaat om het verbeteren van de begeleiding en het onderwijs voor hoogbegaafde studenten. Ik zie vaak dat er andere behoeftes zijn. Daarom sluit ik me graag aan bij de stichting HB-HO, waar ik mijn bijdrage kan leveren, aan het waardevolle werk voor deze doelgroep, die mij nauw aan het hart ligt.

Secretaris HB-HO

drs. Jos Karssies

 

Studentendecaan

Na de Pedagogische Academie en een jaar vervangende dienst ben ik met Psychologie begonnen. Die opleiding heb ik afgerond in twee richtingen, Ontwikkelingspsychologie en Klinische psychologie.
Van die periode heb ik de passie voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van studenten over gehouden. Daarom ben ik ook “blijven hangen” bij de RUG als studieadviseur (ca. 20 jaar) en studentendecaan (nu ca. 12 jaar). Keuzeproblematiek en functiebeperkte studenten zijn daarbij terugkerende thema’s.

Terugkijkend heb ik altijd een zwak gehad voor “vreemde vogels” en vielen veel van mijn vrienden onder die categorie. Hoogbegaafdheid was toen helemaal geen topic. Tijdens mijn werkzame leven heb ik echt moeten leren om mijn scepsis over hoogbegaafdheid te overwinnen. Na veel studenten met typische HB-problematiek gesproken te hebben ben ik overtuigd geraakt van de aandacht die deze talenten verdienen van elkaar en van hun begeleiders.  Intussen heb ik een vaste HB-Peergroup opgestart die maandelijks bij elkaar komt en probeer ik ook de (h)erkenning van HB bij docenten en ondersteunend personeel te bevorderen.

Penningmeester HB-HO

Rinske Kabout-Drenth (RITHA en ECHA specialist)

Lerarenopleider aardrijkskunde / epxertisecentrum HB / talentfluisteraar

Hogeschool Windesheim

Tijdens mijn studie fysische geografie aan de Universiteit van Utrecht wilde ik gaan promoveren op zand in koude gebieden, maar ik durfde niet voor groepen te praten. Ik dacht dat ik dat wel nodig zou hebben, dus ging ik een bijvak volgen bij het IVLOS. Als ik een mavo 3-groep zou kunnen boeien, dan zou dat met professoren ook wel lukken dacht ik. Het onderwijs heeft mijn hart gegrepen en de promotie heb ik overboord gegooid. Na een tijdje middelbare school en als cursusleider bij het Veldstudiecentrum in Orvelte te hebben gewerkt kwam ik in 2001 op de pabo van Hogeschool Windesheim terecht. Binnen de grote hogeschool kon ik zo veel interessante dingen doen naast het lesgeven en studenten begeleiden, dat ik nog altijd op Windesheim werk, nu als tweedegraads lerarenopleider aardrijkskunde met weer allerlei andere taken ernaast. Met Nicole van Aar ben ik in 2017 begonnen om hoogbegaafdheid binnen de hogeschool op de kaart te krijgen. We zijn inmiddels met een fijne club mensen het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en organiseren een post-hbo, cursussen, workshops, HB-café's en begeleiden HB-studenten die vastlopen.


Bestuurslid

Amber Damen, MEd

 

Lerarenopleider / Docent onderwijskundige vakken Trainer PDG bij Post-hbo / Specialist begaafdheid  (Hogeschool Rotterdam, sinds 2006) Docent Master EN, specialisatie begaafdheid (Fontys OSO, 2020-2021)

 

Als specialist begaafdheid is het mijn missie om hoogbegaafde studenten op de Hogeschool Rotterdam op maat te begeleiden, in samenwerking met docenten, decanen en studieloopbaancoaches. 

Daarnaast wil ik graag binnen de Hogeschool Rotterdam docenten en studentbegeleiders trainen in het signaleren en begeleiden van deze doelgroep. Met het Landelijk Netwerk kunnen we dat op grotere schaal bereiken!

 

Bestuurslid

Esther de Graaf (BA)

 

Studentendecaan Fontys

HBO Personeel en Arbeid / Solution Focused Therapy / Acceptance and Commitment Therapy / Mindfulness

 

Interesse in studentenwelzijn en inclusie en daarin speciaal aandacht voor hoogbegaafde studenten

Sinds februari 2010 ben ik werkzaam als studentendecaan bij Fontys, en werk ik met veel plezier vanuit betrokkenheid en deskundigheid. Ik heb de afgelopen jaren de problematiek van studenten complexer zien worden. Steeds meer studenten worstelen met klachten als depressie en angst, burn-out/bored out en krijgen te maken met pittige omstandigheden. Mijn hart ligt bij studentenwelzijn en daarbinnen heeft de hoogbegaafde student mijn bijzondere aandacht. Ik neem deel aan de werkgroep Hoogbegaafdheid binnen Fontys/lectoraat FHKE waaruit o.a. mooie instrumenten en een binnenkort te starten Community voor hoogbegaafde studenten voortkomen.

Vanuit ons www.hb-ho.nl kan ik op landelijk niveau een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis op het gebied van begeleiding van hoogbegaafde studenten zodat het hoger onderwijs een plek kan worden waarin deze studenten niet vast lopen maar juist vanuit hun bijzondere talenten tot hun recht kunnen komen.

 

Bestuurslid

ir. Ruur Boersma 

Studentendecaan

Na mijn studie Plantenteelt was ik docent en studieadviseur bij WUR. Daarna had ik mijn eigen praktijk voor coaching en training. In die periode was ik ook zo nu en dan tijdelijk decaan. Ik merkte dat er veel studenten zijn die kampen met allerlei vage klachten en problemen, die te maken hebben met hoogbegaafdheid, en waarbij ze niet de juiste begeleiding kregen. Vaak weten studenten zelf ook niet dat hun problemen voort komen uit hoogbegaafdheid. Vaak hebben ze geen juist beeld van zichzelf, en zijn ze ook weinig gezien en erkend in wie ze echt zijn. Daarom ben ik in 2017 begonnen met het begeleiden van hoogbegaafde studenten in kleine groepjes, met de bedoeling dat ze meer zelfinzicht krijgen en elkaar ontmoeten. Ook begeleid ik studenten die maandelijkse ontmoetingsmomenten organiseren, al dan niet met een thema. Intussen ontstaat er ook meer bekendheid bij studieadviseurs en docenten over de extra uitdagingen die hoogbegaafde studenten binnen de universiteit kunnen tegenkomen, door lunchlezingen en workshops die we binnen de universiteit organiseren.

 

Bestuurslid

dr. Nicole van Aar-Heinsman

(ECHA-specialist)

Rolhouder studiebegeleiding, studentbegeleider, talentenfluisteraar, onderwijsontwikkelaar

 

Na mijn studie scheikunde in Nijmegen en promotie in Wageningen heb ik met veel plezier gewerkt in de geur- en smaakstoffenindustrie. In 2009 heb ik het roer omgegooid en ben ik aan de pabo gaan studeren. Na een paar jaar voor de klas heb ik de overstap gemaakt naar Hogeschool Windesheim alwaar ik meerdere rollen heb vervuld zoals docent natuurwetenschappen & technologie, onderzoeker, student- en onderzoeksbegeleider en onderwijsontwikkelaar. Daarnaast heb ik samen met een aantal collega's het expertisecentrum hoogbegaafdheid opgericht. Sinds aug 2022 ben ik werkzaam als rolhouder studentbegeleiding bij Bouw & Infra en vervul ik meerdere activiteiten bij het expertisecentrum Hoogbegaafdheid. 

 

Op het HBO zitten ook hoogbegaafde studenten, maar hoe herken je deze studenten? Mijn ambitie is om samen met  mijn collega's van het expertisecentrum kennis over hoogbegaafdheid te delen met docenten, studentbegeleiders, decanen etc.. zodat studenten tijdig gesignaleerd worden en aan hen onderwijs en begeleiding op maat geboden kan worden.