Het bestuur van HB-HO


Voorzitter HB-HO

drs. Simone Keijsers

(ECHA-specialist)

Trainer, Coach, Train-de-Trainer en Hoogbegaafdheidsbegeleider Universiteit Leiden

Eigenaar, Trainer en Coach: Zee Training en Coaching

Na drie keer van studie te zijn veranderd ben ik afgestudeerd in de Zweedse taal- en Letterkunde. Ik ben op de Universiteit Utrecht gaan werken waarbinnen ik me ben gaan specialiseren tot Studiekeuze- en Loopbaan adviseur voor studenten. Na een aantal jaren op de Universiteit Utrecht ben ik twee jaar Loopbaan adviseur voor studenten geweest op de Universiteit van Rotterdam. Ik werk sinds  1999 op de Universiteit in Leiden. Eerst als Studiekeuze- en Loopbaan begeleider en studievaardigheidstrainer. Tegenwoordig werk ik als coach, trainer, en Train-de-Trainer en sinds 2012 als Hoogbegaafdheidsbegeleider.

In de loop der jaren heb ik onder andere een opleiding tot Coach, een opleiding tot Trainer, en de opleiding tot ECHA expert in Hoogbegaafdheid toegevoegd aan mijn C.V. Sinds Januari 2019 ben ik vicevoorzitter en secretaris van het bestuur van ECHA Nederland.

Tevens heb ik sinds 2003 een eigen bedrijf: Zee Training en Coaching.

Vice-voorzitter HB-HO

Marjorein van Houten-Geut

(ECHA-specialist)

Ik, Marjorein van Houten-Geut, heb de RITHA-opleiding afgerond en ben momenteel werkzaam als projectleider HB en senior docent Event Management & management skills bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Daarnaast heb ik pas geleden mijn bedrijf 'The Beloved Gifted, Coaching & Training' opgericht. Naast mijn professionele leven ben ik dankbaar voor mijn hoogbegaafde man en twee hoogbegaafde kinderen; het leven is nooit saai met hen. Bovendien maak ik deel uit van een kring waarin ook HB-familieleden, HB-vrienden, HB-collega's en HB-studenten zitten. Of ik zelf hoogbegaafd ben, blijft een vraag die ik open laat. Wat ik wel zeker weet, is dat ik een diepe passie koester en een 'heilig ongenoegen' voel, als het gaat om het verbeteren van de begeleiding en het onderwijs voor hoogbegaafde studenten. Ik zie vaak dat er andere behoeftes zijn. Daarom sluit ik me graag aan bij de stichting HB-HO, waar ik mijn bijdrage kan leveren, aan het waardevolle werk voor deze doelgroep, die mij nauw aan het hart ligt.

Secretaris HB-HO

drs. Jos Karsies

 

Studentendecaan

Na de Pedagogische Academie en een jaar vervangende dienst ben ik met Psychologie begonnen. Die opleiding heb ik afgerond in twee richtingen, Ontwikkelingspsychologie en Klinische psychologie.
Van die periode heb ik de passie voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van studenten over gehouden. Daarom ben ik ook “blijven hangen” bij de RUG als studieadviseur (ca. 20 jaar) en studentendecaan (nu ca. 12 jaar). Keuzeproblematiek en functiebeperkte studenten zijn daarbij terugkerende thema’s.

Terugkijkend heb ik altijd een zwak gehad voor “vreemde vogels” en vielen veel van mijn vrienden onder die categorie. Hoogbegaafdheid was toen helemaal geen topic. Tijdens mijn werkzame leven heb ik echt moeten leren om mijn scepsis over hoogbegaafdheid te overwinnen. Na veel studenten met typische HB-problematiek gesproken te hebben ben ik overtuigd geraakt van de aandacht die deze talenten verdienen van elkaar en van hun begeleiders.  Intussen heb ik een vaste HB-Peergroup opgestart die maandelijks bij elkaar komt en probeer ik ook de (h)erkenning van HB bij docenten en ondersteunend personeel te bevorderen.

VACATURE

Penningmeester HB-HO

Wie weet staat jouw foto binnenkort op deze website.

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, met affiniteit voor HB, die de taken van penningmeester op zich wil nemen. Ons bestuurslid Ruur Boersma heeft haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wil graag het stokje overdragen. 

 

Krijg jij energie van de volgende taken, neem dan contact met ons op via de button hieronder.

 • Bijhouden kasboek
 • Verrichten van betalingen
 • Bestuur op de hoogte houden van de financi

  ële gezondheid van de stichting

 •  

  Maken van contracten
 • Bijhouden van bankzaken/betalingen
 • Sturen van facturen
 • Financieel jaarverslag opstellen
 • Aanmeld/inschrijfformulier workshops maken en ontvangstbevestigingen sturen
 • Begroting opstellen 

Bestuurslid

Amber Damen, MEd

 

Lerarenopleider / Docent onderwijskundige vakken Trainer PDG bij Post-hbo / Specialist begaafdheid  (Hogeschool Rotterdam, sinds 2006) Docent Master EN, specialisatie begaafdheid (Fontys OSO, 2020-2021)

 

Als specialist begaafdheid is het mijn missie om hoogbegaafde studenten op de Hogeschool Rotterdam op maat te begeleiden, in samenwerking met docenten, decanen en studieloopbaancoaches. 

Daarnaast wil ik graag binnen de Hogeschool Rotterdam docenten en studentbegeleiders trainen in het signaleren en begeleiden van deze doelgroep. Met het Landelijk Netwerk kunnen we dat op grotere schaal bereiken!

 

Bestuurslid

Esther de Graaf (BA)

 

Studentendecaan Fontys

HBO Personeel en Arbeid / Solution Focused Therapy / Acceptance and Commitment Therapy / Mindfulness

 

Interesse in studentenwelzijn en inclusie en daarin speciaal aandacht voor hoogbegaafde studenten

Sinds februari 2010 ben ik werkzaam als studentendecaan bij Fontys, en werk ik met veel plezier vanuit betrokkenheid en deskundigheid. Ik heb de afgelopen jaren de problematiek van studenten complexer zien worden. Steeds meer studenten worstelen met klachten als depressie en angst, burn-out/bored out en krijgen te maken met pittige omstandigheden. Mijn hart ligt bij studentenwelzijn en daarbinnen heeft de hoogbegaafde student mijn bijzondere aandacht. Ik neem deel aan de werkgroep Hoogbegaafdheid binnen Fontys/lectoraat FHKE waaruit o.a. mooie instrumenten en een binnenkort te starten Community voor hoogbegaafde studenten voortkomen.

Vanuit ons www.hb-ho.nl kan ik op landelijk niveau een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis op het gebied van begeleiding van hoogbegaafde studenten zodat het hoger onderwijs een plek kan worden waarin deze studenten niet vast lopen maar juist vanuit hun bijzondere talenten tot hun recht kunnen komen.

 

Bestuurslid

Lizette Colaris (MA)

 

Studentendecaan 

Sinds 2013 ben ik werkzaam als studentendecaan voor 7 opleidingen van Zuyd Hogeschool van de Faculteiten in Maastricht. 

In het verleden ben ik werkzaam geweest in diverse bedrijven en beroepen. Een jaar of 10 geleden maakte ik de switch naar het onderwijs, en ben op alle niveaus van het Nederlandse onderwijssysteem werkzaam geweest als Docent Engels: VMBO, HAVO, VWO, MBO en HBO. Door mijn werk als freelance docente Engels en Spaans voor de Leonardoschool (primair onderwijs voor hoogbegaafde kinderen) in Geleen (4 schooljaren), heb ik de nodige ervaring opgedaan met de leerproblemen die ze tegenkomen. Ik heb zelf lesmethodes Spaans en Engels ontwikkeld (er was geen lesmateriaal voor deze doelgroep), die ik zoveel mogelijk op maat maakte. 

In het HBO voer ik regelmatig gesprekken met studenten. Een aantal van deze studenten laat veel kenmerken zien van hoogbegaafdheid, en dit maakt dat ik graag wil meewerken aan verbetering van hun loopbaanbegeleiding, beginnend bij het studiesucces en welzijn van deze bijzondere studenten.

Bestuurslid

dr. Nicole van Aar-Heinsman

(ECHA-specialist)

Rolhouder studiebegeleiding, studentbegeleider, talentenfluisteraar, onderwijsontwikkelaar

 

Na mijn studie scheikunde in Nijmegen en promotie in Wageningen heb ik met veel plezier gewerkt in de geur- en smaakstoffenindustrie. In 2009 heb ik het roer omgegooid en ben ik aan de pabo gaan studeren. Na een paar jaar voor de klas heb ik de overstap gemaakt naar Hogeschool Windesheim alwaar ik meerdere rollen heb vervuld zoals docent natuurwetenschappen & technologie, onderzoeker, student- en onderzoeksbegeleider en onderwijsontwikkelaar. Daarnaast heb ik samen met een aantal collega's het expertisecentrum hoogbegaafdheid opgericht. Sinds aug 2022 ben ik werkzaam als rolhouder studentbegeleiding bij Bouw & Infra en vervul ik meerdere activiteiten bij het expertisecentrum Hoogbegaafdheid. 

 

Op het HBO zitten ook hoogbegaafde studenten, maar hoe herken je deze studenten? Mijn ambitie is om samen met  mijn collega's van het expertisecentrum kennis over hoogbegaafdheid te delen met docenten, studentbegeleiders, decanen etc.. zodat studenten tijdig gesignaleerd worden en aan hen onderwijs en begeleiding op maat geboden kan worden. 

 


Bestuurslid

ir. Ruur Boersma 

Studentendecaan

Na mijn studie Plantenteelt was ik docent en studieadviseur bij WUR. Daarna had ik mijn eigen praktijk voor coaching en training. In die periode was ik ook zo nu en dan tijdelijk decaan. Ik merkte dat er veel studenten zijn die kampen met allerlei vage klachten en problemen, die te maken hebben met hoogbegaafdheid, en waarbij ze niet de juiste begeleiding kregen. Vaak weten studenten zelf ook niet dat hun problemen voort komen uit hoogbegaafdheid. Vaak hebben ze geen juist beeld van zichzelf, en zijn ze ook weinig gezien en erkend in wie ze echt zijn. Daarom ben ik in 2017 begonnen met het begeleiden van hoogbegaafde studenten in kleine groepjes, met de bedoeling dat ze meer zelfinzicht krijgen en elkaar ontmoeten. Ook begeleid ik studenten die maandelijkse ontmoetingsmomenten organiseren, al dan niet met een thema. Intussen ontstaat er ook meer bekendheid bij studieadviseurs en docenten over de extra uitdagingen die hoogbegaafde studenten binnen de universiteit kunnen tegenkomen, door lunchlezingen en workshops die we binnen de universiteit organiseren.