Hoogbegaafd-Hoger onderwijs

Op vrijdag 10 juni 2022 organiseren we een LIVE Studiedag op de Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark voor studentbegeleiders, docenten, decanen, bestuursleden en andere geïnteresseerden. Meer info hier.

 

Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs heeft als doel:

Op maat begeleiden van hoogbegaafde studenten. Dit willen we bereiken door het organiseren van o.a. studiedagen, (lunch)lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, peerbijeenkomsten voor hb studenten en studentbegeleiders, delen van info en meer... om alle collega's in het hoger onderwijs te ondersteunen, informeren en inspireren.