Artikelen

Marjorein van Houten (2023).

Literatuurverkenning HB-studenten in hoger onderwijs

Noks Nauta & Mirja Post (2024).

Zeer hoogbegaafde studenten

Lydwine Pijloo & Wim Maas (2024)

Uitkomsten onderzoek snelle denkers

Links naar websites


Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen  (IHBV) is een kennis-, project-, en netwerkorganisatie, die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. Op de website vindt u ook een lijst met hulpverleners.

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen en het onderzoeken van bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid.

 

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden. Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.


Dit kenniscentrum is opgericht om wetenschappelijke kennis te bundelen en te delen over (zeer) makkelijk lerenden en over onderwijsaanpassingen die nodig zijn om in hun leerbehoeften te voorzien. Deze kennis is niet alleen relevant voor direct betrokkenen en leerkrachten/docenten, maar ook voor opleidingsinstituten, medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg, overheden en overige betrokkenen.

Dit kwaliteitsregister hoogbegaafdheid is een overzicht van aanbieders van diensten op het gebied van hoogbegaafdheid. In dit register staan verschillende typen organisaties wier diensten overwegend met hoogbegaafd te maken hebben.

"In het kader van het Fontys onderzoeksprogramma Learning for Society hebben de Fontys werkgroep hoogbegaafdheid en het Fontys lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap onderzocht hoe hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs kunnen floreren.

Dit onderzoek heeft een aantal tools opgeleverd die docenten daarbij kunnen helpen":


ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs bouwt aan inclusief onderwijs op tactisch, operationeel en strategisch niveau voor verdere professionalisering en verduurzaming van inclusief onderwijs en het versterken van het zelfvertrouwen van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijs dat ontworpen is op basis van de behoefte van de student. Voor iedereen: leren zonder belemmering. 

ECHA specialisten in Gifted Education adviseren, begeleiden en coachen hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en scholen, maar ook hoogbegaafde volwassenen. Binnen én buiten de onderwijsomgeving.
Je kunt op deze website vinden welke ECHA-specialisten zich hebben aangesloten bij de vereniging, over welke expertise zij beschikken en waar zij werkzaam zijn.

 


Boeken

Een goed overzicht van boeken vind je o.a. op de website van:

 

Recent uitgekomen:

"Basisboek hoogbegaafde adolescenten, De theorie in de praktijk"

Hanneke Berens, Lijnie Rijers, Dorien Oskam - Hart voor IQ www.hartvooriq.nl