Beste Collega,
 
Als vervolg op de reacties uit de goed bezochte online meeting voor begeleiders van hoogbegaafde studenten in het Hoger Onderwijs op 28 januari 2021, hebben we een programma voor de komende maanden samengesteld. We hadden aanvankelijk aangekondigd om in mei een studiedag te organiseren, maar een hele dag online leek ons bij nader inzien niet zo’n goed idee. Bovendien gaven veel deelnemers aan dat ze mei erg ver in de toekomst vonden en dat ze behoefte hadden aan snellere input.
Daarom organiseren we nu een aantal online sessies verspreid over de komende maanden. 
We gaan 3 thema-bijeenkomsten doen, en daarna in mei weer een netwerkbijeenkomst zoals afgelopen keer. De drie thema’s zijn: beleid en organisatie, herkennen van hb-studenten, en begeleiden van hb-ers. 
 
Om de communicatie in de workshops en intervisie zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een maximum van 25 deelnemers gesteld voor de eerste drie bijeenkomsten. Voor de netwerkbijeenkomst in mei is geen maximum.
Verder vragen we een bijdrage van 25,- euro per bijeenkomst voor de eerste drie bijeenkomsten, de netwerkbijeenomst is gratis.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, vragen we je om je in een keer aan te melden voor alle bijeenkomsten die je wilt bijwonen.
Mocht je helaas toch niet kunnen deelnemen aan een bijeenkomst waar je voor aangemeld hebt, dan kun je iemand anders jouw plaats geven (we restitueren dus geen geld). 

De bijeenkomsten: 
 
Beleid en draagvlak binnen de organisatie
Donderdag 4 maart van 16 – 18 uur.
Kosten: 25,- euro

Bij de meeste onderwijsinstellingen is hoogbegaafdheid niet een onderwerp op de agenda. Sterker nog, bij de meeste instellingen ontbreekt kennis van en inzicht in hoogbegaafdheid. Hoe kun je dit onderwerp binnen jouw instelling op de agenda krijgen?
In deze bijeenkomst gaan we ervaringen en best practices uitwisselen. Verschillende leden van de stuurgroep zullen aanwezig zijn en ook hun ervaringen delen. 
 
Hoe signaleer je hoogbegaafde studenten?
Donderdag 1 april van 16 – 18 uur
Kosten: 25,- euro

Studenten komen niet bij je langs met de sticker ‘ik ben hoogbegaafd’ op hun voorhoofd. Het is geen ‘diagnose’. Sommigen studenten die weten dat ze hoogbegaafd zijn, praten er over met je, maar de meeste studenten praten niet makkelijk over hoogbegaafd zijn en zullen het niet snel zelf ter sprake brengen. En dan heb je nog een hele groep die het niet weet van zichzelf. Hoe kun je dan weten of hoogbegaafdheid onderdeel van het verhaal van de student voor je is?
Het eerste uur van deze bijeenkomst is een workshop die wordt verzorgd door Simone Keijsers (Hoogbegaafdheidsbegeleider op de Universiteit van Leiden, ECHA Expert in Gifted Education, bestuurslid Stichting HB-HO). In het tweede uur kunnen vragen worden gesteld en ervaringen uitgewisseld.
 
Hoe begeleid je hoogbegaafde studenten?
Donderdag 29 april van 16 – 18 uur
Kosten: 25,- euro

Hoogbegaafde studenten ervaren uitdagingen in het onderwijs en bij het studeren die
anders kunnen zijn dan de uitdagingen waar niet hoogbegaafde studenten mee te maken
hebben. En zelfs als ze tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, maakt de component
hoogbegaafdheid dat er vaak andere oplossingen nodig zijn dan bij niet hoogbegaafde
studenten. Hoe begeleid je een hoogbegaafde student anders dan een niet hoogbegaafde student?
Het eerste uur van deze bijeenkomst is een workshop die wordt verzorgd door Simone Keijsers (Hoogbegaafdheidsbegeleider op de Universiteit van Leiden, ECHA Expert in Gifted Education, bestuurslid Stichting HB-HO). In het tweede uur kunnen vragen worden gesteld en ervaringen uitgewisseld.
 
Netwerkbijeenkomst
Donderdag 27 mei van 16 – 18 uur
Kosten: gratis

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor netwerken, maar we zullen ook met een thema gaan werken. Welk thema dit wordt, laten we nog even afhangen van wat er uit de eerdere bijeenkomsten komt. De bijeenkomst zal deels plenair zijn, maar ook veel in breakout rooms.
 

Je kunt je aanmelden voor een of meer van deze bijeenkomsten via dit formulier


Verder graag delen met studenten: 
 
Landelijke bijeenkomst voor Hoogbegaafde Studenten in het Hoger Onderwijs in de Week van de Hoogbegaafdheid
De week van 6 - 14 maart is de week van de hoogbegaafdheid.
Op zondag 14 maart van 16.00-18.00 is er een landelijke meeting voor Hoogbegaafde Studenten in het Hoger Onderwijs.
We hebben studenten van Universiteit van Wageningen gevraagd om in die week deze meeting te organiseren. 
Meer informatie hierover volgt op onze website: www.hb-ho.nl
 
Voor meer info over de week van de hoogbegaafdheid, kijk op www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/


We hopen velen van jullie te ontmoeten de komende maanden!