Beste collega,

Inmiddels hebben medewerkers van meer dan 30 instellingen in het Hoger Onderwijs ons weten te vinden. Langzaam verspreiden we ons als de kringen van een steen in het water over heel Nederland. Onze missie vindt blijkbaar herkenning bij veel collega's en daar zijn we heel blij mee!  
  

Nieuws

 We worden regelmatig benaderd door studenten en medewerkers, die iets willen opzetten voor hb studenten binnen hun eigen instellingen. Ook krijgen wij regelmatig de vraag of wij contactpersonen hebben binnen het hoger onderwijs. En soms weten collega’s binnen dezelfde instelling niet van elkaar, dat ze op hetzelfde terrein interesse hebben. Hier liggen prachtige kansen tot samenwerking.
Aangezien wij als stichting HB-HO onszelf tot doel gesteld hebben mensen te verbinden, hebben wij het plan opgevat om een netwerklijst te maken van collega’s die zich bezighouden met hoogbegaafdheid binnen hun instelling. Deze lijst wordt niet gepubliceerd op de site, maar heeft als doel dat wij kunnen doorverwijzen.
Als we jouw naam en mailadres mogen doorgeven aan studenten of medewerkers die contact zoeken binnen jouw instelling, wil je dan toestemming geven middels dit formulier?

Wij zijn enorm trots op de prachtige prestatie van ons stuurgroeplid Nicole van Aar-Heinsman, die zij afgelopen jaar geleverd heeft: Zij mag zich nu officieel ECHA Specialist in Gifted Education noemen! Nicole heeft voor haar scriptie onderzocht welke factoren van begeleiden bijdragen aan studiesucces van studenten.
 
Op Wageningen University is Marianne Nannings gestart als stagiaire vanuit de opleiding RITHA (de internationale ECHA-opleiding) bij bestuurslid Ruur Boersma (studentendecaan). Zij gaat onderzoek doen naar de kennis van hoogbegaafdheid van docenten en het effect daarvan op studiesucces van studenten. We houden jullie graag op de hoogte hiervan.

Afgelopen voorjaar hebben we als pilot 4 online bijeenkomsten gehouden, met gemiddeld 25 deelnemers per bijeenkomst uit het hele land. Na met veel plezier en succes deze omslag naar online bijeenkomsten gemaakt te hebben, kijken we nu uit naar een seizoen waarin we een combinatie kunnen aanbieden van online én fysieke bijeenkomsten.

 Activiteiten najaar 2021

 
LIVE Landelijke bijeenkomst voor studenten
Op donderdag 14 oktober vindt een landelijke Meet & Greet plaats op de Universiteit van Leiden voor hoogbegaafde studenten. De bijeenkomst zal Engelstalig zijn, is van 15-18 uur en kost € 5,-. Er mogen maximaal 75 studenten deelnemen i.v.m. Coronamaatregelen.
Graag deze info doorsturen naar de bij jou bekende hoogbegaafde studenten met de link van dit aanmeldingsformulier.
 
Online workshops najaar 2021
Vanaf nu kun je je aanmelden voor de volgende workshops:
 
Donderdag 23 september van 15.00 – 17.00 uur – Signaleren van Hoogbegaafde Studenten.
 
Donderdag 7 oktober van 15.00-17.00 – Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten, basis 1
 
Donderdag 18 november van 15.00-17.00 - Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten, basis 2
Deze workshop is bedoeld voor deelnemers die de basis workshop Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten al gevolgd hebben, of op andere wijze al meer ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde studenten.
 
Donderdag 9 december 15.00-17.00 – Extreem Hoogbegaafde Studenten
 
De eerste drie workshops worden gegeven door de Stuurgroep van Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs. De workshop over Extreem Hoogbegaafde studenten wordt gegeven door Noks Nauta en Mirja Post.

De kosten zijn € 35,00 per workshop.
 
Donderdag 13 januari 15.00-17.00 - Online Netwerkbijeenkomst
Deze bijeenkomst is gratis.
 
Aanmelden voor een of meer workshops kan via dit formulier.

 
Vooraankondiging Studiedag Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs voorjaar 2022
 
Deze studiedag is voor begeleiders, docenten, bestuurders en andere geïnteresseerde medewerkers in het Hoger Onderwijs. Op deze studiedag zullen er o.a. diverse workshops worden aangeboden, tafelgesprekken met hoogbegaafde studenten en gelegenheid tot het delen van expertise en ervaringen.
 
 

Met hartelijke collegiale groet,
 
Het Bestuur van de Stichting HB-HO
Amber Damen
Ruur Boersma
Nicole van Aar-Heinsman
Lizette Colaris
Esther de Graaf
Simone Keijsers
www.hb-ho.nl