Met trots presenteren we het programma voor de HB-HO studiedag op donderdag 14 maart, op locatie Windesheim in Zwolle. Iedereen die werkt met of voor de hoogbegaafde student is welkom. Bijvoorbeeld: studiebegeleiders, coaches, mentoren, docenten, onderwijskundigen, studieloopbaanbegeleiders, adviseurs, decanen, psychologen, beleidsmedewerkers, HB-coaches voor adolescenten en volwassenen, onderzoekers en academici. 

PROGRAMMA STUDIEDAG 14 MAART 2024

 

Onder de flyer vind je het volledige programma van deze studiedag. Aanmelden voor de studiedag kan vanaf woensdag 20 december via de hiernaaststaande button.

Let op: Bij aanmelding geldt een betalingsverplichting. 

Tijd  Programmaonderdeel 

09.45: Gezellige Koffie Thee Inloop 

10.15: Aftrap door Simone Keijsers & Marjorein van Houten - G 2.20 

10.45: 1e workshop ronde  

  • ACT actief inzetten bij hoogbegaafde studenten door Larinda Bok - F1.16 
  • Hoogbegaafde studenten herkennen door Simone Keijsers - G2.13 
  • Specifieke onderwijsbehoeften en sociaal-emotionele behoeften van studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid door Marianne Nannings - F2.45 
  • Praktisch differentiëren voor Hoogbegaafde studenten door Marjolijn Rijnberg - G2.14 

11.45: Naar andere ruimte 

12.00: Inspirerend verhaal: Krachtig hoogbegaafd: een positieve benadering door Agnes Schilder - G.2.20 

12.30: Smakelijk lunchuur 

13.30: Het geluid van onze hoogbegaafde studenten: in gesprek met Paul Stam & Lindsay Stegenga  - G.2.20  

14.00: 2e workshop ronde  

  • Hoogbegaafd en humor: ‘Hoe leuk is het om hoogbegaafd te zijn’ door Agnes Schilder - F1.16 
  • Intervisie HBO/ Intervisie WO door Amber Damen - F2.45 
  • Hoogbegaafd en Toekomstgericht: “Kiezen wat bij je past” door Jos Karssies - G2.13 
  • (Trauma)behandeling bij hoogbegaafde jongeren; leeropbrengsten vertaalt naar trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk van het HO door Kayla Goedbloed & Hanneke Berens G2.14  

15.00: Naar andere ruimte 

15.15: In gesprek met Joris Luyendijk over zijn link met hoogbegaafdheid - G.2.20  

15.45: Verbindingsborrel  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keynotes

Krachtig hoogbegaafd: een positieve benadering (Agnes Schilder)

Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Noem je als eerste hoe lastig het is of belicht je vooral de voordelen en positieve kanten van hoogbegaafdheid? Word je er gelukkig of juist ongelukkig van om te constateren dat je een snelle denker bent, plezier hebt in het creëren van nieuwe dingen, een hoog tempo en een brede belangstelling hebt? En de dingen die je doet allemaal goed wil doen, want je lat voor kwaliteit ligt nu eenmaal hoog…   
In de psychologie is rond 2000 een nieuwe stroming ontstaan: de positieve psychologie. Dat heeft niets te maken met positief denken of alles door een roze bril bekijken maar wel alles met hoe je naar jezelf en de wereld kijkt. Kan je een last omzetten naar een kracht? Kan een nadeel soms ook een voordeel zijn en kunnen moeilijkheden ook kansen in zich hebben? Positief psychologen doen onderzoek naar wat maakt dat mensen floreren, meer welbevinden ervaren en tot persoonlijke groei komen. Over de hele wereld worden principes uit de positieve psychologie toegepast in onderwijs, gezondheidszorg en in organisaties. Agnes Schilder, vrijwilliger bij het IHBV en één van de coördinatoren van het HB-café in Groningen spreekt over een aantal belangrijke bevindingen uit de positieve psychologie. Wat is er bekend over gelukkig worden en gelukkig zijn? Is er een link tussen hoogbegaafdheid en (on)gelukkig zijn? Een poging om de kennis uit beide vakgebieden (hoogbegaafdheid en positieve psychologie) bij elkaar te brengen tot paktische handvatten voor studenten, docenten en professionals die werkzaam zijn in het hoger onderwijs. 

 

Agnes Schilder is (toegepast) psycholoog, docent in het hoger onderwijs (Hanzehogeschool en NHLStenden) en coach voor (hoogbegaafde) volwassenen. Ze is onder de indruk van wat de positieve psychologie kan betekenen voor mensen en organisaties en vertelt daar graag over. Voor meer info: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl  

 

Interview met Joris Luyendijk

Ontdek de inzichten van Joris Luyendijk over hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs. Als gerenommeerd journalist en auteur heeft Luyendijk niet alleen diepgaande kennis van maatschappelijke vraagstukken, maar zijn eigen unieke perspectief en ervaringen maken zijn visie op hoogbegaafdheid buitengewoon waardevol. Tijdens dit interview zullen we met Luyendijk in gesprek gaan over de uitdagingen en kansen die hoogbegaafde individuen tegenkomen in het hoger onderwijs en werkveld. Zijn inzichten zullen niet alleen verhelderend zijn voor hoogbegaafde studenten, maar bieden ook waardevolle perspectieven voor docenten, beleidsmakers en iedereen die betrokken is bij het vormgeven van een inclusief en ondersteunend onderwijsklimaat. Mis deze unieke kans niet om te leren van een visionair denker en de discussie over hoogbegaafdheid naar nieuwe hoogten te tillen.  

 

Joris Luyendijk (Amsterdam, 1971) is schrijver. Hij studeerde religieuze antropologie en Arabisch en werkte rond de eeuwwisseling als Midden Oosten correspondent. Zijn boeken zijn onder meer Het Zijn Net Mensen, Dit Kan Niet Waar Zijn en De Zeven Vinkjes.

 

Het geluid van onze hoogbegaafde studenten: in gesprek met Paul Stam & Lindsay Stegenga

Tijdens de HB-HO dag vindt een boeiend interview plaats met Paul Stam en Lindsay Stegenga. Ontdek de unieke perspectieven van deze studenten terwijl ze delen over hun ervaringen, uitdagingen en successen binnen het hoger onderwijs. Het interview belicht het belang van het luisteren naar de stemmen van hoogbegaafde studenten en biedt inzichten die kunnen bijdragen aan een meer inclusieve en ondersteunende onderwijsomgeving. Laat je inspireren door de verhalen van deze studenten en leer meer over het creëren van een omgeving waarin hoogbegaafdheid volledig tot zijn recht komt. 

 

Paul Stam, onderscheiden voor zijn profielwerkstuk samen met Keete Beckeringh, onderzocht verbeteringen voor het voortgezet onderwijs van begaafde leerlingen. De resultaten omvatten tien 'gouden regels', gebaseerd op literatuuronderzoek, gesprekken en vragenlijsten. Deze regels bieden praktische leidraden voor scholen en begeleiders bij het ontwikkelen en implementeren van ondersteuningsmaatregelen voor hoogbegaafde kinderen. Maar hoe vergaat het hem als 16-jarige op het Honours Student at Erasmus University College? Vanaf zijn jongste jaren weet Paul Stam dat hij hoogbegaafd is, maar ziet hij het ook als een gave? Lindsay Stegenga is er pas kort geleden achter gekomen dat ze hoogbegaafd is en is nog op ontdekkingsreis. Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn en hoe kun je ervoor zorgen dat je uiteindelijk in een werkomgeving terechtkomt waar dit erkend wordt? Via een langere omweg is ze nu bijna klaar met de studie social work bij NHL Stenden hogeschool. We gaan spreken over deze weg en wat wij als begeleiders van deze studenten kunnen doen om ze te helpen floreren in hun studie en richting werk. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshops

Workshop 1: ACT actief inzetten bij hoogbegaafde studenten (Larinda Bok-van der Voet)

Wil je het succes van ACT (Accceptance and commitment training) bij hoogbegaafde studenten ontdekken? Kom dan naar deze workshop en neem een kijkje in hun ervaringswereld en leer hoe ACT een oplossing kan zijn voor de problemen waarmee zij kampen. Je gaat met een praktijkvoorbeeld oefenen met het inzetten van ACT. Door een interACTieve werkvorm ervaar je zelf de urgentie van het maken van waardengerichte keuzes. Maak gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen over de combinatie hoogbegaafdheid en ACT. 

 

Larinda Bok-van der Voet begeleidt als Specialist Hoogbegaafdheid hoogbegaafde volwassenen bij het maken van levensloop- en loopbaankeuzes. Zij wordt geraakt door hun onbegrip over zichzelf en de worstelingen met het leven. Omdat ACT als een waardevolle psychologische methodiek helpt bij zingeving schreef zij een boek met de titel Had ik dit maar eerder geweten over ACT & hoogbegaafdheid. In dit boek en deze workshop gebruikt zij het ABC voor een vrij en betekenisvol leven als leidraad voor het leven.

 

Workshop 2: Hoogbegaafde studenten herkennen (Simone Keijsers)

Studenten komen over het algemeen niet bij je langs met de sticker ‘ik ben hoogbegaafd’ op hun voorhoofd.  Sommige studenten die weten dat ze hoogbegaafd zijn, praten er over met je. De meeste studenten praten niet makkelijk over hoogbegaafd zijn en zullen het niet snel zelf ter sprake brengen, terwijl het wel een heel belangrijke factor in hun verhaal kan zijn. En dan heb je nog een hele groep die het niet weet van zichzelf.  

Hoe kun je weten of hoogbegaafdheid een onderdeel is van het verhaal van de student voor je? In deze workshop gaan we aan de slag met het herkennen van kenmerken van hoogbegaafdheid. Het is fijn als je van te voren al nadenkt over je studenten/clienten, zodat we de kennis uit de workshop kunnen toepassen op jouw ervaringen.

 

Simone Keijsers is Trainer en Coach aan de Universiteit van Leiden voor studenten en collega's op allerlei onderwerpen en thema's. Tevens is zij  hoogbegaafdheidsbegeleider van studenten en verzorgt sinds 2012 individuele coaching, groepstrajecten en maandelijkse Meet en Greets met hoogbegaafde studenten. Simone heeft verder een eigen bedrijf in Training en Coaching en is oprichter en voorzitter van de Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs. Simone is ECHA expert in Gifted Education en meerdere jaren bestuurslid geweest van ECHA Nederland  

 

Workshop 3: Specifieke onderwijs- en sociaal_emotionele behoeften  van studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid (Marianne Nannings, Kim Wissink, Sarah Coenders)

Van studenten met hoge cognitieve capaciteiten wordt vaak verwacht dat ze een opleiding in het hoger onderwijs zonder vertraging kunnen doorlopen. Deze verwachting blijkt lang niet altijd reëel, zo is bijvoorbeeld gebleken uit Vlaams onderzoek (Ramos et al., 2019). Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de specifieke behoeften van studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid. Om duidelijkheid te krijgen over welke factoren een rol spelen bij "onderpresteren" is de Radboud Universiteit een landelijk onderzoek gestart waarin studenten worden uitgenodigd om de specifieke behoeften kenbaar te maken. In deze workshop worden de allereerste resultaten door de onderzoekers gepresenteerd. Een primeur.  

 

Kim Wissink: student Master Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universiteit, Sarah Coenders: student Master Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universiteit, Marianne Nannings: RITHA/ECHA Specialist en buitenpromovenda, Radboud Universiteit

 

Workshop 4: Praktisch differentiëren bij hoogbegaafde studenten (Marjolijn Rijnberg)

Hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs: de één haalt de studie zonder problemen, de ander ervaart meerdere belemmeringen. Deze obstakels liggen onder andere op de volgende gebieden: ze kunnen een andere leerbehoefte hebben dan de meeste andere studenten, ze kunnen niet hebben geleerd hoe te leren, of ze kunnen weinig aansluiting vinden. 

In deze interactieve workshop leren de deelnemers eerst welke uitdagingen hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs kunnen tegenkomen en wat er nodig is om tot leren te komen. Vervolgens wordt er in groepjes gewerkt aan een aanzet tot concrete oplossingen, zodat het onderwijs zo ingericht kan worden dat ook hoogbegaafden tot leren komen. 

 

Mijn naam is Marjolijn Rijnberg, hoogbegaafdheidsspecialist en als docent en coach werkzaam bij NHL Stenden Hogeschool. Op verschillende scholen in het Voortgezet Onderwijs heb ik mede aan hoogbegaafde leerlingen lesgegeven. Vanwege mijn affiniteit met deze groep leerlingen ben ik de ECHA-opleiding gaan doen. Mijn scriptie had als onderwerp: hoogbegaafden in het HBO laten leren.    

Samen met mijn mede-projectleider Marjorein van Houten-Geut, organiseer ik lezingen, workshops en trainingen over het thema hoogbegaafdheid voor hoogbegaafde studenten en voor personeel aan NHL Stenden Hogeschool. Tevens bieden we hoogbegaafde studenten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Het doel van de activiteiten is het studentenwelzijn en het studiesucces van deze studenten te vergroten.   

 

Workshop 5: Hoogbegaafd en humor: 'Hoe leuk is het om hoogbegaafd te zijn'? (Agnes Schilder)

Ontdek samen met anderen hoe leuk het is om hoogbegaafd te zijn tijdens deze boeiende workshop! We duiken in enkele voorbeelden en stellingen om te verkennen waarom humor soms zo lastig kan zijn voor hoogbegaafden. Laten we praten over het gevoel van niet begrepen worden, verschillende vormen van humor, en hoe je humor kunt integreren in coaching bij hoogbegaafde studenten. Breng je ervaringen en ideeën mee, want we willen graag in gesprek gaan en samen een dieper inzicht krijgen in de unieke relatie tussen hoogbegaafdheid en humor. Klaar voor een lach en een boeiende dialoog? 

 

Agnes Schilder is (toegepast) psycholoog, docent in het hoger onderwijs (Hanzehogeschool en NHLStenden) en coach voor (hoogbegaafde) volwassenen. Ze is onder de indruk van wat de positieve psychologie kan betekenen voor mensen en organisaties en vertelt daar graag over. Voor meer info: www.acttoo.nl en www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl  

 

Workshop 6: Intervisie HBO & WO

Ontdek samen effectieve strategieën voor het begeleiden van hoogbegaafde studenten. We delen ervaringen, bespreken uitdagingen en ontwikkelen gezamenlijk praktische oplossingen. Duik in boeiende casestudy's en versterk je vaardigheden in het ondersteunen van hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs. Deze intervisie biedt een waardevolle ruimte voor kennisdeling en groei. Wees gereed voor inspiratie en impact! 

 

Workshop 7: Hoogbegaafd en toekomstgericht (Jos Karssies)

Dit is een workshop in de letterlijke betekenis: we gaan daadwerkelijk aan de slag met keuze-oefeningen en je krijgt informatie over waarom kiezen voor een hoogbegaafde zo lastig is. De standaardvragen 'wie ben ik,' 'wat kan ik,' en 'wat wil ik' zijn voor de hoogbegaafde complexer, omdat veel hoogbegaafden zich jarenlang hebben aangepast aan de norm, veel kunnen en ook veel willen. Daar is vaak een rem op gezet in het verleden en waarschijnlijk ook in de studie die ze nu doen. En dan heb ik het nog niet over rechtvaardigheid, zinvol werk, de intensiteit van beleven en de vele gedachten. De standaardreflex bij een student die moet kiezen, is om vooruit te kijken en zich te focussen op mogelijke studies of banen. Maar de kern van een goede keuze ligt in het plezier dat al ervaren is. Ontdekken wat bij je past. Daarbij stel ik me niet op als expert; we hebben allemaal bruikbare ervaringen die we met elkaar gaan delen.

 

Drs. Jos Karssies; studentendecaan bij de Rijksuniversiteit Groningen en trainer/counselor van masterkeuze vragen. Opgeleid als onwikkelings- en klinisch psycholoog.  

 

Workshop 8: (Trauma)behandeling bij hoogbegaafde jongeren; leeropbrengsten vertaald naar trauma-sensitieve ondersteuning in de praktijk van het HO (Kayla Goedbloed & Hanneke Berens)

Bij Hart voor IQ (HAVIQ) herkennen en erkennen we dat hoogbegaafdheid geen diagnose is, maar wel elk moment kleurt, zo ook het ontstaan en effect van ingrijpende ervaringen die tot trauma kunnen leiden. In deze workshop worden deelnemers vanuit een theoretische basis meegenomen in het ontstaan van trauma en gifted-specific trauma en wordt deze theorie tot leven gebracht via voorbeelden uit onze praktijk. Vanuit onze best-practice ervaringen uit 5 jaar begeleiden en behandelen van de (U)HB doelgroep, verkennen we vervolgens de do’s en dont’s van trauma-sensitieve ondersteuning. Middels explorerende oefeningen zullen deelnemers tevens de theorie en aanbevelingen zelf ‘aan den lijve’ ervaren, zodat we uiteindelijk in dialoog met elkaar de aanknopingspunten van trauma-sensitieve begeleiding in het hoger onderwijs vinden en vertalen naar praktische toepassingen in het eigen werkveld. 

 

Kayla Goedbloed: orthopedagoog met als specialisatie lichaamsintegrerende therapie. Hanneke Berens: bestuurder van Hart voor IQ en docent Toegepaste Psychologie