Missie

Stichting Landelijke Netwerk HB-HO heeft in het kader van inclusie en studiesucces als missie om enerzijds hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs op maat te begeleiden, ter bevordering van welzijn, professionele ontwikkeling en studiesucces. Anderzijds wil het netwerk kennis van en begrip voor hoogbegaafde studenten bevorderen.

 

Visie

Om het welzijn, de professionele ontwikkeling en het studiesucces van hoogbegaafde studenten te begeleiden en te verhogen, is het noodzakelijk om draagvlak te creëren en deskundigheidsbevordering te stimuleren bij alle teams die betrokken zijn binnen het hoger onderwijs, zoals docententeams, decanen, managementteams, studieloopbaancoaches en studieadviseurs.

 

HB-HO heeft als doel de problematiek te verhelderen, waarmee de doelgroep tijdens hun studie te maken heeft, bv. geen aansluiting vinden bij studiegenoten, cognitief niet uitgedaagd worden, demotivatie, problemen binnen de executieve functies, uitstelgedrag, faalangst of perfectionisme welke leiden tot studievertraging of studieuitval.

 

Het signaleren, erkennen en op maat begeleiden van hoogbegaafde studenten naar studiesucces, vereist professionalisering. Het ontwikkelen en aanbieden van expertise is één van de doelen van HB-HO, zodat deze grote talenten niet verloren gaan, maar juist tot hun recht komen.

 

Het verrijken van het curriculum van lerarenopleidingen en opleidingen, verwant aan onderwijs en hoogbegaafdheid (zoals de opleidingen psychologie, pedagogiek en orthopedagogiek, etc.) is tevens een doel, opdat deze studenten zelf beter begeleid worden, en zij hun toekomstige leerlingen of cliënten op maat kunnen begeleiden.

 

HB-HO heeft daarnaast als doel onderzoek te doen naar hoogbegaafdheid in relatie tot hoger onderwijs, onderzoek te stimuleren informatie hierover te delen en verspreiden.

 

Om bovenstaande doelen te bereiken is een samenwerkingsverband tussen hogescholen en universiteiten essentieel, met professionals en betrokkenen.