Nieuwsbrief september 2021

 

Beste collega,

Inmiddels hebben medewerkers van meer dan 30 instellingen in het Hoger Onderwijs ons weten te vinden. Langzaam verspreiden we ons als de kringen van een steen in het water over heel Nederland. Onze missie vindt blijkbaar herkenning bij veel collega's en daar zijn we heel blij mee!  
  

Nieuws

 
We worden regelmatig benaderd door studenten en medewerkers, die iets willen opzetten voor hb studenten binnen hun eigen instellingen. Ook krijgen wij regelmatig de vraag of wij contactpersonen hebben binnen het hoger onderwijs. En soms weten collega’s binnen dezelfde instelling niet van elkaar, dat ze op hetzelfde terrein interesse hebben. Hier liggen prachtige kansen tot samenwerking.
Aangezien wij als stichting HB-HO onszelf tot doel gesteld hebben mensen te verbinden, hebben wij het plan opgevat om een netwerklijst te maken van collega’s die zich bezighouden met hoogbegaafdheid binnen hun instelling. Deze lijst wordt niet gepubliceerd op de site, maar heeft als doel dat wij kunnen doorverwijzen.
Als we jouw naam en mailadres mogen doorgeven aan studenten of medewerkers die contact zoeken binnen jouw instelling, wil je dan toestemming geven middels dit formulier?

Wij zijn enorm trots op de prachtige prestatie van ons stuurgroeplid Nicole van Aar-Heinsman, die zij afgelopen jaar geleverd heeft: Zij mag zich nu officieel ECHA Specialist in Gifted Education noemen! Nicole heeft voor haar scriptie onderzocht welke factoren van begeleiden bijdragen aan studiesucces van studenten.
 
Op Wageningen University is Marianne Nannings gestart als stagiaire vanuit de opleiding RITHA (de internationale ECHA-opleiding) bij bestuurslid Ruur Boersma (studentendecaan). Zij gaat onderzoek doen naar de kennis van hoogbegaafdheid van docenten en het effect daarvan op studiesucces van studenten. We houden jullie graag op de hoogte hiervan.

Afgelopen voorjaar hebben we als pilot 4 online bijeenkomsten gehouden, met gemiddeld 25 deelnemers per bijeenkomst uit het hele land. Na met veel plezier en succes deze omslag naar online bijeenkomsten gemaakt te hebben, kijken we nu uit naar een seizoen waarin we een combinatie kunnen aanbieden van online én fysieke bijeenkomsten.

 

 

Activiteiten najaar 2021

 
LIVE Landelijke bijeenkomst voor studenten
Op donderdag 14 oktober vindt een landelijke Meet & Greet plaats op de Universiteit van Leiden voor hoogbegaafde studenten. De bijeenkomst zal Engelstalig zijn, is van 15-18 uur en kost € 5,-. Er mogen maximaal 75 studenten deelnemen i.v.m. Coronamaatregelen.
Graag deze info doorsturen naar de bij jou bekende hoogbegaafde studenten met de link van dit aanmeldingsformulier.
 
Online workshops najaar 2021
Vanaf nu kun je je aanmelden voor de volgende workshops:
 
Donderdag 23 september van 15.00 – 17.00 uur – Signaleren van Hoogbegaafde Studenten.
 
Donderdag 7 oktober van 15.00-17.00 – Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten, basis 1
 
Donderdag 18 november van 15.00-17.00 - Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten, basis 2
Deze workshop is bedoeld voor deelnemers die de basis workshop Begeleiden van Hoogbegaafde Studenten al gevolgd hebben, of op andere wijze al meer ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde studenten.
 
Donderdag 9 december 15.00-17.00 – Extreem Hoogbegaafde Studenten
 
De eerste drie workshops worden gegeven door de Stuurgroep van Stichting Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs. De workshop over Extreem Hoogbegaafde studenten wordt gegeven door Noks Nauta en Mirja Post.

De kosten zijn € 35,00 per workshop.
 

Donderdag 13 januari 15.00-17.00 - Online Netwerkbijeenkomst
Deze bijeenkomst is gratis.
 
Aanmelden voor een of meer workshops kan via dit formulier.

 
Vooraankondiging Studiedag Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs voorjaar 2022
 
Deze studiedag is voor begeleiders, docenten, bestuurders en andere geïnteresseerde medewerkers in het Hoger Onderwijs. Op deze studiedag zullen er o.a. diverse workshops worden aangeboden, tafelgesprekken met hoogbegaafde studenten en gelegenheid tot het delen van expertise en ervaringen.
 
 

Met hartelijke collegiale groet,
 
Het Bestuur van de Stichting HB-HO
Amber Damen
Ruur Boersma
Nicole van Aar-Heinsman
Lizette Colaris
Esther de Graaf
Simone Keijsers
www.hb-ho.nl

Nieuwsbrief 15 februari 2021

 

Beste Collega,
 
Als vervolg op de reacties uit de goed bezochte online meeting voor begeleiders van hoogbegaafde studenten in het Hoger Onderwijs op 28 januari 2021, hebben we een programma voor de komende maanden samengesteld. We hadden aanvankelijk aangekondigd om in mei een studiedag te organiseren, maar een hele dag online leek ons bij nader inzien niet zo’n goed idee. Bovendien gaven veel deelnemers aan dat ze mei erg ver in de toekomst vonden en dat ze behoefte hadden aan snellere input.
Daarom organiseren we nu een aantal online sessies verspreid over de komende maanden. 
We gaan 3 thema-bijeenkomsten doen, en daarna in mei weer een netwerkbijeenkomst zoals afgelopen keer. De drie thema’s zijn: beleid en organisatie, herkennen van hb-studenten, en begeleiden van hb-ers. 
 
Om de communicatie in de workshops en intervisie zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een maximum van 25 deelnemers gesteld voor de eerste drie bijeenkomsten. Voor de netwerkbijeenkomst in mei is geen maximum.
Verder vragen we een bijdrage van 25,- euro per bijeenkomst voor de eerste drie bijeenkomsten, de netwerkbijeenomst is gratis.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, vragen we je om je in een keer aan te melden voor alle bijeenkomsten die je wilt bijwonen.
Mocht je helaas toch niet kunnen deelnemen aan een bijeenkomst waar je voor aangemeld hebt, dan kun je iemand anders jouw plaats geven (we restitueren dus geen geld). 

De bijeenkomsten: 
 
Beleid en draagvlak binnen de organisatie
Donderdag 4 maart van 16 – 18 uur.
Kosten: 25,- euro

Bij de meeste onderwijsinstellingen is hoogbegaafdheid niet een onderwerp op de agenda. Sterker nog, bij de meeste instellingen ontbreekt kennis van en inzicht in hoogbegaafdheid. Hoe kun je dit onderwerp binnen jouw instelling op de agenda krijgen?
In deze bijeenkomst gaan we ervaringen en best practices uitwisselen. Verschillende leden van de stuurgroep zullen aanwezig zijn en ook hun ervaringen delen. 
 
Hoe signaleer je hoogbegaafde studenten?
Donderdag 1 april van 16 – 18 uur
Kosten: 25,- euro

Studenten komen niet bij je langs met de sticker ‘ik ben hoogbegaafd’ op hun voorhoofd. Het is geen ‘diagnose’. Sommigen studenten die weten dat ze hoogbegaafd zijn, praten er over met je, maar de meeste studenten praten niet makkelijk over hoogbegaafd zijn en zullen het niet snel zelf ter sprake brengen. En dan heb je nog een hele groep die het niet weet van zichzelf. Hoe kun je dan weten of hoogbegaafdheid onderdeel van het verhaal van de student voor je is?
Het eerste uur van deze bijeenkomst is een workshop die wordt verzorgd door Simone Keijsers (Hoogbegaafdheidsbegeleider op de Universiteit van Leiden, ECHA Expert in Gifted Education, bestuurslid Stichting HB-HO). In het tweede uur kunnen vragen worden gesteld en ervaringen uitgewisseld.
 
Hoe begeleid je hoogbegaafde studenten?
Donderdag 29 april van 16 – 18 uur
Kosten: 25,- euro

Hoogbegaafde studenten ervaren uitdagingen in het onderwijs en bij het studeren die
anders kunnen zijn dan de uitdagingen waar niet hoogbegaafde studenten mee te maken
hebben. En zelfs als ze tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, maakt de component
hoogbegaafdheid dat er vaak andere oplossingen nodig zijn dan bij niet hoogbegaafde
studenten. Hoe begeleid je een hoogbegaafde student anders dan een niet hoogbegaafde student?
Het eerste uur van deze bijeenkomst is een workshop die wordt verzorgd door Simone Keijsers (Hoogbegaafdheidsbegeleider op de Universiteit van Leiden, ECHA Expert in Gifted Education, bestuurslid Stichting HB-HO). In het tweede uur kunnen vragen worden gesteld en ervaringen uitgewisseld.
 
Netwerkbijeenkomst
Donderdag 27 mei van 16 – 18 uur
Kosten: gratis

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor netwerken, maar we zullen ook met een thema gaan werken. Welk thema dit wordt, laten we nog even afhangen van wat er uit de eerdere bijeenkomsten komt. De bijeenkomst zal deels plenair zijn, maar ook veel in breakout rooms.
 

Je kunt je aanmelden voor een of meer van deze bijeenkomsten via dit formulier


Verder graag delen met studenten: 
 
Landelijke bijeenkomst voor Hoogbegaafde Studenten in het Hoger Onderwijs in de Week van de Hoogbegaafdheid
De week van 6 - 14 maart is de week van de hoogbegaafdheid.
Op zondag 14 maart van 16.00-18.00 is er een landelijke meeting voor Hoogbegaafde Studenten in het Hoger Onderwijs.
We hebben studenten van Universiteit van Wageningen gevraagd om in die week deze meeting te organiseren. 
Meer informatie hierover volgt op onze website: www.hb-ho.nl
 
Voor meer info over de week van de hoogbegaafdheid, kijk op www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/


We hopen velen van jullie te ontmoeten de komende maanden!