Links 

www.ihbv.nl

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen is een kennis-, project-, en netwerkorganisatie, die het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen wil verbeteren. Hier vindt u ook een lijst met hulpverleners.

www.stichtinghoogbegaafd.nl

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen en het onderzoeken van bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid.

www.mensa.nl

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden. Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.

https://kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl

Dit kenniscentrum is opgericht om wetenschappelijke kennis te bundelen en te delen over (zeer) makkelijk lerenden en over onderwijsaanpassingen die nodig zijn om in hun leerbehoeften te voorzien. Deze kennis is niet alleen relevant voor direct betrokkenen en leerkrachten/docenten, maar ook voor opleidingsinstituten, medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg, overheden en overige betrokkenen.

www.hbregister.nl 

Dit kwaliteitsregister hoogbegaafdheid is een overzicht van aanbieders van diensten op het gebied van hoogbegaafdheid. In dit register staan verschillende typen organisaties wier diensten overwegend met hoogbegaafd te maken hebben.

 

Onderzoek Fontys Hogescholen

"In het kader van het Fontys onderzoeksprogramma Learning for Society hebben de Fontys werkgroep hoogbegaafdheid en het Fontys lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap onderzocht hoe hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs kunnen floreren.

Dit onderzoek heeft een aantal tools opgeleverd die docenten daarbij kunnen helpen":

https://fontys.nl/Onderzoek/Goed-leraarschap-Goed-leiderschap/Hoogbegaafde-sudenten-laten-floreren.htm

 

Boeken

Een goed overzicht van boeken vind je o.a. op de website van www.stichtinghoogbegaafd.nl en www.ihbv.nl.

 

Recent uitgekomen:

 

"Basisboek hoogbegaafde adolescenten, De theorie in de praktijk"

Hanneke Berens, Lijnie Rijers, Dorien Oskam - Hart voor IQ www.hartvooriq.nl