Amber Damen (MEd), Voorzitter

Lerarenopleider / Docent onderwijskundige vakken / Instituutsopleider in het VO / Studieloopbaancoach bij de opleiding Docent Engels / Specialist begaafdheid / Muzikant

 

Interesses: Piano en gitaar spelen en zing daar bij graag. Daarnaast sport ik regelmatig. Suppen is favoriet. En lekker series en films kijken...

 

Als specialist begaafdheid is het mijn missie om hoogbegaafde studenten op de Hogeschool Rotterdam op maat te begeleiden, in samenwerking met docenten, decanen en studieloopbaancoaches. 

Daarnaast wil ik graag binnen de Hogeschool Rotterdam docenten en studentbegeleiders trainen in het signaleren en begeleiden van deze doelgroep. Met het Landelijk Netwerk kunnen we dat op grotere schaal bereiken!

Esther de Graaf (BA)

HBO Personeel en Arbeid/Solution Focused Therapy/Acceptance and Commitment Therapy/Mindfulness

Studentendecaan/mindfulness trainer/training Omgaan met Prestatiedruk/interesse in studentenwelzijn en daarin speciaal aandacht voor en steeds meer lerend over Hoog Begaafdheid

 

Interesses: studentenwelzijn en privé: wandelen in de natuur/ koken&bakken/ lezen/ mindfulness

 

Al ruim 9 jaar ben ik studentendecaan bij Fontys Hogescholen en werk ik vanuit betrokkenheid en deskundigheid. Ik heb ik de afgelopen jaren de problematiek van studenten steeds complexer zien worden. Steeds meer studenten worstelen met klachten als depressie en angst, burn-out en complexe thuissituaties. Mijn hart ligt bij studentenwelzijn en daarbinnen heeft de hoogbegaafde student mijn bijzondere aandacht. Er is weinig voor hoogbegaafde studenten en we verliezen hierdoor onnodig waardevolle studenten. Ik zet me hiervoor in, zowel in individuele gesprekken als in de op korte termijn te starten “Meet & Greet bijeenkomsten voor HB-ers”. Daarnaast wil ik in bredere zin mijn bijdrage leveren aan het Landelijk Netwerk HO-HB zodat het HO een plek wordt waarin HB-ers niet vast lopen maar juist vanuit hun bijzondere talenten tot hun recht kunnen komen en mogen stralen

Lizette Colaris (MA)

Studentendecaan 

Interesses: schrijver (o.a. gedichten), columnist bij LOSHBO & L1, piano spelen & wandelen met de hond 

Sinds ruim 5 jaar ben ik werkzaam als studentendecaan voor 7 opleidingen van Zuyd Hogeschool. Met name bij Vertaalacademie en Oriëntaalse Taal en Communicatie zie ik een ‘bijzondere’ populatie waar ik kenmerken zie van ASS maar zeker ook van Hoogbegaafdheid.

In het verleden ben ik werkzaam geweest in diverse bedrijven en beroepen. Een jaar of 10 geleden maakte ik de switch naar het onderwijs, en ben op alle niveaus van het Nederlandse onderwijssysteem werkzaam geweest als Docent Engels: VMBO, HAVO, VWO, MBO en HBO. Door mijn werk als freelance docente Engels en Spaans voor de Leonardoschool (primair onderwijs voor hoogbegaafde kinderen) in Geleen (4 schooljaren), heb ik de nodige ervaring met de leerproblemen die ze tegenkomen. Ik heb zelf lesmethodes Spaans en Engels moeten ontwikkelen (er was geen lesmateriaal voor deze doelgroep), die ik zoveel mogelijk op maat maakte. Mijn zoon en dochter zijn beide ook HB, waardoor ik ook privé bezig ben geweest met hoogbegaafdheid en de uitdagingen van dien.

In het HBO voer ik regelmatig gesprekken met studenten. Een aantal van deze studenten laat zoveel kenmerken zien van hoogbegaafdheid dat ik graag wil meewerken aan verbetering van hun begeleiding en daarmee aan het studiesucces en welzijn van deze studenten.

Er is nog veel onbekendheid over hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs. Met mijn bijdrage aan het landelijk netwerk HB-HO wil ik o.a. laten zien dat deze groep studenten groter is dan wordt gedacht, en dat er ook in het HBO en WO aandacht moet zijn voor deze groep studenten zodat we deze talenten niet verliezen maar juist op een goede manier ontwikkelen.

Naast mijn werk ben ik ook moeder van een zoon (19) en dochter (16), ben ik leerkracht geweest van een Leonardoschool en ervaringsdeskundige wat HB betreft. 

dr. Nicole van Aar-Heinsman (ECHA-specialist hoogbegaafdheid i.o.)

Pabodocent natuurwetenschappen en technologie

 

Interesses: koken / volleybal / bergwandelen / lezen / puzzelen / spellen 

 

Na mijn studie scheikunde in Nijmegen en promotie in Wageningen heb ik met veel plezier gewerkt in de geur- en smaakstoffenindustrie. In 2009 heb ik het roer omgegooid en ben ik aan de PABO gaan studeren. Na een paar jaar voor de klas heb ik de overstap gemaakt naar het HBO. Naast het lesgeven haal ik mijn energie uit het ontwerpen van nieuwe modules die een bijdrage leveren aan  het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Mijn affiniteit met hoogbegaafdheid kreeg ik tijdens één van mijn eerste stages in het basisonderwijs. Wat doe je namelijk als een kind van 9 jaar roept dat hij niet meer wil leven en weinig aansluiting vindt in de klas? Als pabostudente zonder enige kennis van hoogbegaafdheid heb ik intuïtief gehandeld. De leerling gaf mij aan het eind van mijn stage een kado dat me altijd bij zal blijven, een zelfgemaakte diamant van magneetstaafjes.  Ik had blijkbaar iets losgemaakt in hem. Hierdoor en vanwege de ervaringen met mijn eigen kinderen,  ben ik me gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Puzzelstukjes vielen op bij mij op hun plek. Het onderwerp heeft mij daarna niet meer losgelaten. Op de PABO komen we er vaak te laat achter dat studenten hoogbegaafd zijn. Mijn ambitie is om mijn kennis over hoogbegaafdheid te delen met het team zodat we hoogbegaafdheid tijdig signaleren en begeleiding op maat kunnen bieden. Uiteindelijk wil ik dit graag breder trekken binnen Hogeschool Windesheim. Parallel hieraan is het mijn missie om samen met mijn collega's een doorgaande lijn over hoogbegaafdheid in het pabo curriculum te krijgen.  

drs. Riekje Stuut (erelid)

Erelid 

Interesses: lezen, wandelen, natuur

ir. Ruur Boersma, Penningmeester

Studentendecaan

Interesses: lezen, tuinieren, persoonlijke ontwikkeling

Na mijn studie Plantenteelt was ik docent en studieadviseur bij WUR. Daarna had ik mijn eigen praktijk voor coaching en training. In die periode was ik ook zo nu en dan tijdelijk decaan. Ik merkte dat er veel studenten zijn die kampen met allerlei vage klachten en problemen, die te maken hebben met hoogbegaafdheid, en waarbij ze niet de juiste begeleiding kregen. Vaak weten studenten zelf ook niet dat hun problemen voort komen uit hoogbegaafdheid. Vaak hebben ze geen juist beeld van zichzelf, en zijn ze ook weinig gezien en erkend in wie ze echt zijn. Daarom ben ik twee jaar geleden begonnen met het begeleiden van hoogbegaafde studenten in kleine groepjes, met de bedoeling dat ze meer zelfinzicht krijgen en elkaar ontmoeten. Ook organiseer ik voor studenten maandelijkse ontmoetingsmomenten met een thema. Intussen ontstaat er ook meer bekendheid bij studieadviseurs en docenten over de extra uitdagingen die hoogbegaafde studenten binnen de universiteit kunnen tegenkomen, door lunchlezingen en workshops die we binnen de universiteit organiseren.

drs. Simone Keijsers (ECHA-specialist), Secretaris

Studiekeuze- en Loopbaanbegeleider, Studievaardigheidstrainer, Hoogbegaafdheidsbegeleider Universiteit Leiden

Eigenaar, Trainer en Coach: Zee Training en Coaching

 

Interesses: Mensen, lezen, zingen, IJslandse paarden, koken.

 

Na drie keer van studie te zijn veranderd ben ik afgestudeerd in de Zweedse taal- en Letterkunde. Ik ben op de Universiteit Utrecht gaan werken waarbinnen ik me ben gaan specialiseren tot Studiekeuze- en Loopbaan adviseur voor studenten. Na een aantal jaren op de Universiteit Utrecht ben ik twee jaar Loopbaan adviseur voor studenten geweest op de universiteit van Rotterdam. Inmiddels werk ik al weer 19 jaar op de Universiteit in Leiden, als Studiekeuze- en Loopbaan begeleider, Studievaardigheidstrainer en sinds ruim 6 jaar als Hoogbegaafdheidsbegeleider.

In de loop der jaren heb ik onder andere een opleiding tot Coach, een opleiding tot Trainer, en de opleiding tot ECHA expert in Hoogbegaafdheid toegevoegd aan mijn C.V. Sinds Januari 2019 ben ik vicevoorzitter en secretaris van het bestuur van ECHA Nederland.

Tevens heb ik sinds 2003 een eigen bedrijf: Zee Training en Coaching.