Wat verstaan we onder hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid wordt vaak verward met hoge intelligentie. Dit is een misvatting. Hoogbegaafdheid is een samenspel van meerdere factoren. In de literatuur vind je verschillende theoretische modellen die zichtbaar maken welke factoren dit dan zijn. Het voert te ver om al deze modellen hier te bespreken. We noemen hieronder een paar factoren:

- Hoogbegaafdheid is een samenspel van hoge intelligentie, motivatie en creativiteit.

- Omgevingsfactoren zoals het gezin, de school en omgang met ontwikkelingsgelijken spelen een rol.

- Hoogbegaafden hebben een versterkt bewustzijn dat zich uit in een groot rechtvaardigheidsgevoel, sensitiviteit, bijzonder kritische instelling en      het (onbewust) van nature de lat erg hoog leggen voor zichzelf en/of de omgeving.