Antwoord 2.1:

Onderzoek hoeveel tijd je eigenlijk in je studie zou moeten stoppen om de resultaten te behalen die je wilt/moet behalen. Maak een plan hoe je dit in jouw blok/week zou willen verdelen. Verwacht niet dat je dit ineens kunt waarmaken, maak een realistisch opbouwschema. Kijk of er ondersteuning is in jouw opleiding (of regel zelf iets anders)  om je te helpen je plan uit te voeren en vol te houden. Werk met beloningen, iedere keer dat het goed gaat. Gaat het een keer niet goed, geef niet op, pak je plan weer op.

 

Antwoord 2.2:

Lees de studiegids voor het vak goed, daar staat in wat er van je verwacht wordt. Ga naar de colleges en werkgroepen, daar worden aanwijzingen gegeven over hoe je het aan moet pakken.  Bestudeer de opgegeven literatuur, maak opdrachten, oefen voor toetsen en tentamens. Creëer overzicht van de stof vóór je in de details duikt. Achterhaal wat de docent wil dat je weet/doet met de stof. Vraag het eventueel medestudenten of ouderejaars.

Als het lezen van een heel boek je overweldigt, of als je verdwaalt in de stof of op veel zijpaden terecht komt, kan het helpen om eerst een samenvatting te lezen.