Ik kan bij ieder antwoord beredeneren waarom het goed zou kunnen zijn….....

 

Antwoord:

In de colleges, de collegesheets en de werkgroepen krijg je aanwijzingen wat de docent belangrijk vindt in de stof. Daar zijn de tentamen vragen meestal op gebaseerd. Richt je dus daar op. Maak of koop goede samenvattingen, daar zit de essentie van de stof in, daar gaan de vragen over. Maak oefententamens en bespreek met andere studenten wat de goede antwoorden zijn en waarom. Lees tijdens het tentamen de vraag aandachtig, formuleer eerst je eigen antwoord en kijk of je dat kunt vinden tussen de aangeboden antwoorden. Denk niet te ver door, het is vaak niet zo moeilijk als jij verwacht.