Antwoord:

Probeer ze interessant te maken door actief met de stof bezig te zijn. Soms helpt het om te tekenen/krabbelen/schrijven terwijl je luistert. Zoek tijdens het college in je literatuur op waar de docent het over heeft. Als het voor jou werkt, kun je tijdens het college een opdracht maken of een andere taak doen, sommige hoogbegaafden kunnen dan juist beter luisteren. Als het college opgenomen wordt, kun je het thuis kijken terwijl je het in anderhalf tempo afspeelt.  Soms is ook juist het niet voorbereiden van colleges beter omdat als alles herhaald wordt in het college het juist saaier kan worden. Meestal weet je na een aantal colleges wel of de docent met nieuwe stof komt of dat hij de vooraf door te nemen stof herhaalt.