Antwoord:

Realiseer  je dat je studeert om dat je dat wilt (als dat niet zo is, waarom doe je het dan?). Maak studeren jouw keuze. Bepaal wanneer en hoe lang je wilt studeren en hou je daar aan. Beslis wanneer je tijd hebt voor andere dingen. Dat is een prettig vooruitzicht voor als je klaar bent met studeren. Kies een plaats uit om te studeren waar weinig mogelijkheden tot afleiding zijn. Schakel dingen die je afleiden uit, bijvoorbeeld:  doe oordoppen in of zet muziek op, schakel je telefoon uit, zet computerprogramma’s die je niet nodig hebt uit, maak afspraken met huisgenoten/studiegenoten dat ze je niet storen en hoe laat het pauzetijd is. Gebruik technieken als de pommodoro techniek om je op je studie te richten.  Dit is een linkje naar een website waar je uitleg vindt over de pomodorotechniek (er zijn er meer): https://www.studiemeesters.nl/studietips/pomodoro-methode/