Studiedag 10 juni 2022 --> wordt verplaatst naar het nieuwe collegejaar 2022-2023. Datum volgt snel. 

 

In het najaar organiseren wij een studiedag voor docenten, studentbegeleiders, decanen, en andere betrokkenen in het hoger onderwijs. De thema’s hoogsensitiviteit, onderpresteren, HB-beleid, signaleren en zingeving, staan centraal in de workshops.

Dagvoorzitter Simone Keijsers zal jullie welkom heten in de Symposiumzaal. En Mensa Fonds Award winner en oprichter van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ Rianne van der Ven zal als keynotespeaker deze mooie dag inleiden.

Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende workshops en deelnemen aan 2 intervisie bijeenkomsten.

 

Programma

 

09.45-10.15 Inloop

10.15-11.00  Keynotespeaker Rianne van de Ven

11.00-11.15  Pauze

11.15-12.15   Ronde 1 Keuze uit 5 Workshops

12.15-13.15   Lunch

13.15-14.15   Ronde 2 Keuze uit 4 Workshops

14.15-15.15   Intervisie 1

15.15-15.30  Pauze

15.30-16.30  Intervisie 2

16.30-17.00  Afsluiting

17.00-18.00  Borrel

 

Keynote: “Het belang van het thema hoogbegaafdheid” door Mensa Fonds Award winnaar Rianne van de Ven.

 

Overzicht workshops

 

  1. Onderpresteren in het HO - Een studentkenmerk of een onderwijskenmerk?

De concepten Onderpresteren en motivatie worden vaak met elkaar verbonden als we in gesprek raken over dit onderwerp. Motivatie is een beladen onderwerp bij hoogbegaafde studenten. Kloppen de volgende uitspraken volgens jullie?  “Hoogbegaafde studenten  zijn lui; Als je ze een andere opdracht geeft vinden ze het nog steeds saai en leveren ze niks in. Als ze hun opdrachten niet afhebben ligt het altijd aan een ander. Alle begaafde studenten die uitvallen hebben gebrek aan motivatie. Motivatiegebrek leidt altijd tot onderpresteren”.

Welke factoren spelen er nu werkelijk een rol als we het hebben over hoogbegaafde studenten en onderpresteren en hun motivatie?

Tijdens de workshop gaan we, uitgaand van jullie eigen ervaringen met deze studenten, onderstaande onderwerpen samen verkennen en bespreken vanuit theorie en eerdere onderzoeken:

  • Wat is onderpresteren?
  • Wie is aan het onderpresteren?
  • Welke factoren hebben invloed op motivatie bij begaafde studenten?
  • Wat hebben deze studenten nodig binnen het HO om gemotiveerd te kunnen leren en wat kunnen jullie daaraan bijdragen?

 

Annemieke Helmons-Weterings MEP is als lerarenopleider gespecialiseerd in begaafdheid en in rekenen. Ze is vanuit haar eigen bedrijf Weterings Onderwijs Op Maat ontwikkelaar en docent aan de post-hbo Register opleiding  Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen. Daarnaast is ze sinds 15 jaar studiecoach, docent en curriculumontwikkelaar binnen de master EN opleiding van de Fontys Hogeschool OSO. Ze heeft recent deelgenomen aan het TEC-onderzoek binnen Fontys Hogeschool: “Hoogbegaafde studenten laten floreren in het hoger onderwijs”. Ze heeft samen met Anouke Bakx en Eleonoor van Gerven recent het Boek “Hoe dan, pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen, gepubliceerd. In het boek De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs, heeft ze het hoofdstuk ‘Begaafd en dyscalculie’ geschreven.

http://www.weteringsonderwijs.nl

 

  1. HB-beleid in het HO
Samen gaan we aan de slag om een eerste opzet te maken aan ‘een beleid dat invloed gaat hebben’ voor jouw hogeschool/universiteit. Vanuit visie, missie naar de doelstellingen. De WIE, WAAROM, WAT, WANNEER, WAAR en HOE komt aan bod. Het doel is om een beleidsplan te maken dat geen papieren tijger is maar nuttig en noodzakelijk.

 

Marjorein van Houten-Geut is HB expert in opleiding en werkt als projectleider HB en senior docent Event Management & management skills bij NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Ze heeft een hoogbegaafde man maar ook HB kinderen (2), HB familieleden, HB vrienden, HB collega’s en HB studenten om zich heen. Of ze HET nu zelf ook is, dat is de vraag… wel heeft ze een grote passie, een ‘heilig ongenoegen’ om te zorgen voor betere begeleiding en beter onderwijs voor hoogbegaafde studenten.

 

  1. Hoogbegaafde studenten signaleren

Studenten komen niet bij je langs met de sticker ‘ik ben hoogbegaafd’ op hun voorhoofd. Het is geen ‘diagnose’. Sommige studenten die weten dat ze hoogbegaafd zijn, praten er over met je, maar de meeste studenten praten niet makkelijk over hoogbegaafd zijn en zullen het niet snel zelf ter sprake brengen. En dan heb je nog een hele groep die het niet weet van zichzelf. Hoe kun je dan weten of hoogbegaafdheid onderdeel van het verhaal van de student is? En… hoe signaleer je deze studenten eigenlijk in je klas?

 

Dr. Nicole van Aar-Heinsman is ECHA-specialist hoogbegaafdheid en lid stuurgroep HB-HO. Ze is pabodocent natuurwetenschappen en technologie op Hogeschool Windesheim.

https://www.hb-ho.nl/

 

  1. De rol van zingeving en inspiratie voor hoogbegaafde studenten en de impact ervan op studie en motivatie

Hoogbegaafdheid gaat volgens ons over complexiteit. Een meergelaagde ontwikkeling waar de student volop in staat tijdens de studie.  

In een actieve workshop nemen we je mee langs belangrijke thema’s als zingeving, inspiratie en motivatie. 

Hoe zijn deze aspecten van invloed op de hoogbegaafde student en hun studie/studeren? 

We zetten je aan het denken en in beweging. Hoe we dat doen? Kom het maar ervaren!

 

Lijnie Reijers is mede-oprichter van Hart voor IQ (HAVIQ) hét expertisecentrum Hoogbegaafdheid in Zuid-Holland. HAVIQ biedt een breed aanbod van onderzoek, ontmoeting, ondersteuning en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, jongeren én hun ouders. Als orthopedagoog generalist weet ze alles van diagnostiek en behandeling van problematiek gerelateerd aan of voortkomend uit HB. Als docent en onderzoeker bij HBO Drechtsteden verdiept zij zich in trauma bij HB’ers.

Dorien Oskam is mede-oprichter van Hart voor IQ (Haviq), hét expertisecentrum Hoogbegaafdheid in Zuid-Holland. Als voormalig docent binnen het VO is ze goed op de hoogte van wat het onderwijs kan bieden voor de doelgroep. Als directeur-bestuurder heeft zij veel gesprekken met ouders en de verschillende betrokken externe partijen zoals scholen, jeugdteams en samenwerkingsverbanden. 

Hanneke Berens is als bestuurder betrokken bij HAVIQ en geeft daar met het team vorm aan de ouderbegeleiding voor onze gezinnen. Daarnaast is zij werkzaam als HBO docent en betrokken bij het onderzoek naar trauma bij HB. Hanneke heeft een ruime ervaring in het speelveld GGZ-jeugdhulpverlening en onderwijs en zet daarin de mens centraal. Tot slot biedt zij op meerdere locaties en in diverse organisatievormen trainingen en opleidingen. Deze zijn gericht op het verkleinen van het misverstaan tussen volwassenen (zowel ouders als docenten en behandelaren) en jongeren en het in de praktijk uitwerken van passend onderwijs.

https://hartvooriq.nl/

 

  1. Hoogsensitiviteit

Tekst volgt nog

 

Rianne van de Ven

https://riannevdven.nl/

 

 

Op veler verzoek bieden we twee ronden Intervisie aan:

In groepen van ca. 5 deelnemers kunt u een casus bespreken vanuit uw onderwijspraktijk en elkaar van tips en adviezen voorzien. Om het gesprek te stroomlijnen houden we de incidentmethode aan.

 

De kosten voor deze studiedag zijn €195,- inclusief koffie/thee/fris/lunch.

Overmaken aan Stichting HB-HO, NL23TRIO0788792954

o.v.v. Uw naam + Studiedag 10 juni 2022

 

Locatie: Hogeschool Rotterdam

Museumpark 40, 3015 CX, Rotterdam

 

Inschrijven is niet meer mogelijk.

 

We kijken er erg naar uit om jullie te ontmoeten!

Veel groeten namens de stuurgroep HB-HO,